NVO veiklos skaidrumo, atskaitomybės kompetencijų bei nuotolinio darbo gebėjimų stiprinimo mokymai

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras ir Nacionalinė NVO koalicija kviečia nevyriausybinių organizacijų atstovus registruotis į NVO veiklos skaidrumo, atskaitomybės kompetencijų bei nuotolinio darbo gebėjimų stiprinimo mokymus. 

Mokymai vyks nuotoliniu būdu Teams platformoje. 

Mokymų datos: 
- spalio 26 d., pirmadienį (nuotoliniu būdu); REGISTRACIJA BAIGTA;
- spalio 29 d., ketvirtadienį (nuotoliniu būdu); REGISTRACIJA BAIGTA;
- lapkričio 5 d., ketvirtadienį (nuotoliniu būdu); REGISTRACIJA BAIGTA;
- lapkričio 6 d., penktadienį (nuotoliniu būdu, planuojamas vertimas į gestų kalbą); REGISTRACIJA BAIGTA;
- lapkričio 9 d., pirmadienį (nuotoliniu būdu); REGISTRACIJA BAIGTA;
- lapkričio 12 d., ketvirtadienį (nuotoliniu būdu); REGISTRACIJA BAIGTA;
- lapkričio 16 d., pirmadienį ( nuotoliniu būdu); REGISTRACIJA BAIGTA;
- lapkričio 19 d., ketvirtadienį (nuotoliniu būdu); REGISTRACIJA BAIGTA;
- lapkričio 23 d., pirmadienį (nuotoliniu būdu); REGISTRACIJA BAIGTA;
- lapkričio 26 d., ketvirtadienį (nuotoliniu būdu). REGISTRACIJA BAIGTA

Mokymų laikas: 9:30 - 17:00

Mokymus ves:
Gaja Šavelė, Nacionalinės NVO koalicijos direktorė ir NVO sektoriaus ekspertė; 
Rytis Jokubauskas, NVO teisės instituto direktorius ir aktyvus NVO teisės ekspertų tarybos prie Europos Tarybos narys.
 
Mokymų metu bus aptartos aktualios NVO temos ir įgytas žinias bei kompetencijas galėsite praktiškai pritaikyti savo veikloje: NVO veiklos ir finansinę atskaitomybę reguliuojantys teisės aktai; bendrieji reikalavimai keliami projektų veiklos ir finansinėms ataskaitoms, veiklos ataskaitoms ir metinio pranešimo reikalavimai, dažniausios klaidos, priemonės ir būdai jų išvengti; perėjimo prie nuotolinio veiklos organizavimo pandemijos sukeltos krizės situacijoje ypatumai; organizacijos veiklos nuotoliniu būdu organizavimas ir administravimas; nuotolinio darbo priemonės, būdai, platformos, programos – saugumas, galimybės, privalumai, trūkumai ir kt.

 

PROGRAMA

Laikas

Tema

9.30-10.00

Mokymų programos pristatymas, susipažinimas su dalyviais

10.00-11.00

NVO veiklos skaidrumo ir atskaitingumo samprata:

  • Ataskaitų teikimas VĮ “Registrų centras”
  • NVO veiklos efektyvumo vertinimo standarto pristatymas
  • Ne pelno ir socialinių partnerių kokybės vadybos standarto pristatymas
  • Pasaulio NVO asociacijos CIVICUS atskaitomybės standarto pristatymas
  • Viešas informacijos skleidimas (apie rėmėjus, valdymo organų sprendimus ir pan.)

11.00-11.45

Praktinės užduotys kaip tinkamai ir teisingai rengti ir teikti ataskaitas VĮ “Registrų centras” (analizuojami geri ir netinkami pavyzdžiai); darbas grupėse

11.45-12.00

Pertrauka arba kavos pertrauka gyvų mokymų metu

12.00-13.00

Organizacijų atskaitomybės sampratos ir rūšys:

  • Metinė organizacijos ataskaita (veiklos ir finansinė)
  • Projekto įgyvendinimo ataskaitos rengimo, teikimo ir viešinimo tvarka
  • Organizacijos elgesio kodeksas
  • Organizacijos atskaitomybės visuomenei svarba ir standartai

13.00-13.30

Praktinės užduotys kaip tinkamai rengti skirtingas ataskaitas ir užtikrinti NVO skaidrumą ir atskaitomybę visuomenei; darbas grupėse

13.30-14.00

Ilgoji pertrauka arba pietų pertrauka gyvų mokymų metu

14.00-15.00

Nuotolinio darbo organizavimo pavyzdžiai ir ypatumai

15.00-16.00

Praktinis užsiėmimas organizuojant darbą nuotoliniu būdu – interaktyvi dalyvių darbo nuotoliniu būdu simuliacija: tvarka, būdai, priemonės, naudojamų programų saugumo parametrai, BDAR

16.00-16.15

Pertrauka arba kavos pertrauka gyvų mokymų metu

16.15-17.00

Mokymų santrauka, apibendrinimas

Dalyvių refleksijos, aptarimas

 

 

 

Prisijungimo nuoroda į mokymus Teams platformoje visiems užsiregistravusiems bus atsiųsta dieną prieš renginį. Prašome teisingai nurodyti savo el.paštą. 

 

MOKYMAI YRA NEMOKAMI. DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 

REGISTRACIJOS ANKETĄ rasite čia

 

Kilus klausimams galite kreiptis el. paštu info@nisc.lt 

 

Mokymai organizuojami pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymą. 

 

NVO informacijos ir paramos centro, Nacionalinės NVO koalicijos informacija

Nuorodos