Sporto rėmimo fondo veiklos reglamentavimas tobulintinas

Reaguodama į Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ kreipimąsi, Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija rugpjūčio 12 d. posėdyje svarstė klausimą dėl Sporto rėmimo fondo veiklos ir aptarė 2019 m. fondo veiklos rezultatus ir lėšų paskirstymo 2020 m. aktualijas.

Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ savo rašte teiraujasi apie iš 2019 m. Sporto rėmimo fondo išmokėtas lėšas, finansavimo padidėjimo įtaką sportuojančiųjų skaičiui, atsisakiusiųjų vykdyti projektus skaičių, atsisakymo priežastis ir kt.

Pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktą informaciją, iki 2020 m. rugpjūčio 4 d. pagal Švietimo mainų paramos fondo administruojamas keturias sritis projektų vykdytojams išmokėta beveik 5,2 mln. eurų, o pagal VšĮ Centrinės projektų agentūros administruojamą sritį – projektų, susijusių su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu, vykdytojams išmokėta apie 290 tūkst. eurų.

Kalbant apie 2019 m. fondo lėšomis finansuotinus projektus, pažymėtina, kad įgyvendinti yra 59 projektai. Kiti dar yra vykdomi, atsižvelgiant ir į tai, kad jie gali būti vykdomi iki 4 metų. Įgyvendintuose projektuose dalyvavo daugiau kaip 44 tūkst. dalyvių, iš kurių pirmą kartą projekto veiklose dalyvaujančių buvo apie 10 tūkst. 16 projektų vykdytojų atsisakė finansavimo nutraukdami sutartis nenurodant priežasčių, taip pat dėl COVID-19 viruso plitimo ar kitų pasikeitusių aplinkybių. Šiuo metu yra 5 projektų vykdytojai, iš kurių vyksta lėšų grąžinimo procedūros.

Paskirsčius 2020 m. Sporto rėmimo fondo lėšas nemažai diskusijų sukėlė švietimo įstaigų kaip projektų teikėjų finansavimas iš šių lėšų. 2020 m. kvietimu finansuotini švietimo sektoriaus projektai sudaro 21 proc. Pasak posėdyje dalyvavusios švietimo, mokslo ir sporto viceministrės Kornelijos Tiesnesytės, atskirti švietimo ir sporto sritis šiuo atveju yra sudėtinga. Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, paraiškas gali teikti visi juridiniai asmenys.

Komisijos nariai pritaria, kad Sporto rėmimo fondo veikla tobulintina, todėl Komisijos pirmininkas Kęstutis Smirnovas siūlė visiems posėdyje dalyvavusiems teikti pasiūlymus dėl fondo veiklą reglamentuojančių teisės aktų galimų pakeitimų.

Komisija ir toliau tęs šio klausimo parlamentinę kontrolę.

 

LR Seimo kanceliarijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos