Vyriausybė patvirtino, kaip veiks NVO fondas

Vyriausybė patvirtino, kaip veiks naujas nevyriausybinių organizacijų (NVO) finansavimo mechanizmas – NVO fondas. Naujasis fondas skirtas stiprinti NVO institucinius gebėjimus, o tai užtikrintų, kad kiekvienas į NVO investuojamas euras atsipirktų dar labiau – tik stiprios NVO gali užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą visuomenei, savanoriškos veiklos organizavimą, tapti patikimu partneriu valstybei.

Kad šioje srityje yra kur tobulėti, rodo ir Tarptautinis pilietinės visuomenės organizacijų tvarumo indeksas, ir kaimyninių šalių pavyzdys. Panašų į naujai kuriamą NVO finansavimo mechanizmą turi Estija, Latvija ir Lenkija ir šių šalių pilietinės visuomenės organizacijų tvarumo indeksas yra aukštesnis nei Lietuvoje.

„NVO yra pilietinės visuomenės pagrindas, o aktyvi ir stipri pilietinė visuomenė yra demokratijos pagrindas, todėl siekiame sustiprinti organizacijas, kad jų įgyvendinami projektai ir veiklos pakiltų į naują kokybinį lygmenį. Suprantama, kad pilietinės visuomenės stiprinimas yra ilgalaikė vizija, kurios apčiuopiamą poveikį pajusime tik po kelerių metų, tačiau tvirtas pamatas šiai vizijai paklotas jau šiandien“, – sako Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Fondo taryba

Pagrindinis fondo valdymo organas – Fondo taryba. Ją sudarys 7 nariai: 3 NVO, 3 valstybės institucijų atstovai ir 1 NVO srities mokslininkas. Fondo taryba spręs dėl to, kokios bus strateginių programų kryptys ir kiek lėšų konkrečioms kryptims bus skirta, taip pat dalyvaus Fondui pateiktų paraiškų vertinime.

Tarybos institucinę sudėtį, t. y., kokių konkrečių institucijų atstovai sudarys tarybą, SADM ministro teikimu tvirtina Vyriausybė. Konkrečius asmenis iš šių institucijų tvirtins SADM ministras, gavęs siūlymus iš NVO tarybos – visuomeninės patariamosios institucijos, veikiančios prie Vyriausybės.

Vyriausybė jau patvirtino institucinę tarybos sudėtį:

  • Valstybės institucijos – SADM, Vidaus reikalų ministerija, Europos socialinio fondo agentūra;
  • NVO – „Jaunimo linija“, „Maisto bankas“ ir Nacionalinis švietimo NVO tinklas;
  • NVO srities mokslininką deleguos „Pilietinės visuomenės institutas“.

Dėl personalinės Fondo tarybos sudėties SADM ministras taip pat konsultuosis su NVO taryba. Į Fondo tarybą skiriamas asmuo turi būti nepriekaištingos reputacijos ir turėti patirtį:

  • Valstybės institucijų atstovams – ne mažiau nei 3 metų bendradarbiavimo su NVO patirtį;
  • NVO – ne mažiau nei 3 metus veiklos NVO srityje patirtį;
  • Mokslininkams – ne mažiau nei 3 metų mokslinės veiklos, susijusios su NVO patirtį.

Fondo tarybos nariai pareigas gali eiti ne daugiau nei 2 kadencijas iš eilės.

NVO fondas

Nevyriausybinės organizacijos, siekiančios stiprinti institucinius gebėjimus Fondo tarybos patvirtintose srityse, bus kviečiamos teikti paraiškas. Fondo lėšos gali būti skiriamos nevyriausybinėms organizacijoms, įskaitant bendruomenines organizacijas, o taip pat – nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politikai formuoti ir įgyvendinti.

Kasmet fondui Vyriausybė turės numatyti ne mažiau nei 20 proc. nuo Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalies, gyventojų paskirtos ne pelno subjektams, lėšų fondui kasmet skirs ir SADM.

Pavyzdžiui, skaičiuojant, kiek lėšų nuo GPM dalies bus paskirta 2021 metais, bus remiamasi tuo, kiek 2019 metais Lietuvos gyventojai skyrė paramos rinkdamiesi, kam aukoti savo 1,2 proc. GPM. Kokia tai konkrečiai suma, šiuo metu duomenų dar nėra, tačiau, pavyzdžiui, 2018 metais 20 proc. nuo gyventojų skirtos GPM dalies paramai sudarytų 4,14 mln. Ministerija fondui papildomai numato skirti 2,916 mln. Eur.

Fondą administruos SADM, kuri skelbs finansavimo konkursus, administruos paraiškų vertinimą bei prižiūrės projektų įgyvendinimą. NVO fondo lėšos bus visiškai atskirtos – laikomos atskirtoje sąskaitoje, negalės būti perduodamos į valstybės biudžetą ar naudojamos kitoms reikmėms.

Dar vienas svarbus aspektas – jeigu per biudžetinius metus bus panaudotos ne visos fonde esančios lėšos, jų nereikės grąžinti į valstybės biudžetą – jos toliau liks sąskaitoje ir galės būti panaudotos kitąmet.

Sukurti NVO fondą buvo užsibrėžta Vyriausybės programoje.

 

LR Vyriausybės kanceliarijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos