NVO sektoriaus veiklos tęstinumui reikia 40,2 mln. eurų

Karantino metu sustojus didžiajai daliai biudžetinių, verslo, privačių ir viešųjų įstaigų veiklų išryškėjo NVO sektoriaus iniciatyvų svarba ir jų poreikis visuomenėje. Būdami arčiausiai žmonių, teikdami viešąsias paslaugas – vaikams, jaunimui, senjorams, neįgaliesiems ir kitiems socialiai pažeidžiamiems asmenims, kuriems šiuo laikotarpiu pagalba yra itin reikalinga, Lietuvos pilietinės visuomenės nariai ir organizacijos susiduria su finansavimo užtikrinimo iššūkiu. Tam, kad būtų užtikrintas tvarus ir nepertraukiamas NVO teikiamų paslaugų vykdymas, reikalinga valstybės parama trejiems metams – 40,2 mln. eurų.

„Nevyriausybinės organizacijos teikia 9 procentus viešųjų paslaugų keturiose srityse (švietimas, socialinė sritis, kultūra ir sportas) ir yra geriausiai įsigilinusios į žmonėms ir bendruomenėms COVID-19 pandemijos metu kylančius rūpesčius bei problemas. Šiuo metu valstybės paramos reikia ir verslui, ir ypatingai nevyriausybiniam sektoriui, kuris rūpinasi, kad ši viešųjų paslaugų pagalba nenutrūktų, be to, išlaikytume apie 700 darbo vietų. Siekiame, kad 80 proc. lėšų, skirtų NVO veiklai, būtų naudojama darbo vietoms, kurios sukurtų pridėtinę vertę valstybei, išlaikyti, užtikrintų teigiamą grąžą mokesčiais ir nedidintų bedarbių skaičių“, – sako Nacionalinės NVO koalicijos direktorė Gaja Šavelė.

Padėkos raštais po pandemijos NVO sektorius negyvuos

Lietuvos visuomenė, kaip ir daugelio pasaulio šalių visuomenės, išgyvena beprecedentę ekonominę situaciją. LR Vyriausybė operatyviai parengė ekonominių ir finansinių priemonių planą, kuriame numatė ryžtingus sprendimus, siekiant sustabdyti pandemijos plitimą, apsaugoti visuomenės sveikatą bei pagalbos priemones verslo skatinimui. Tai būtina ir turi tęstis. Tačiau Lietuvos, pasibaigus COVID-19, dar laukia dideli iššūkiai atgaivinti ekonomiką, siekiant sureguliuoti įprastą rinkos ekonomikos režimą, užtikrinant valstybės biudžeto pajamų surinkimą bei socialinės ekonomikos tvarią plėtrą, kurią daugiausiai sukuria nevyriausybinių organizacijų sektorius.

Pasak G. Šavelės, šiuo laikotarpiu valstybė galėtų integruoti NVO poreikius į bendrą politiką ir veiksmus, tuo pačiu užtikrinti vienodas ir lygiavertes sąlygas nevyriausybiniam sektoriui aktyviai veikti tiek nacionaliniu, tiek vietos lygiu. Akivaizdu, kad pristigus finansavimo, padėkos raštais po pandemijos NVO sektorius negyvuos.

Kada bus įkurtas NVO fondas?

Būtina kuo greičiau įkurti Nevyriausybinių organizacijų fondą, surasti papildomų finansinių galimybių bei užtikrinti tolygią ir net aktyvesnę NVO sektoriaus veiklos plėtrą visoje šalyje. Akivaizdu, kad šio fondo reikia didelio ir stabilaus, o ne „gyvybei palaikyti”. Šiuo metu žmonėms būtinos bent minimalios garantijos dėl jų veiklos perspektyvų, nes tik laukti rezultatų ir nevykdyti veiklos yra netikslinga.

„NVO sektorius COVID-19 krizės metu įrodė savo mobilizaciją ir susivienijus apjungė didelį būrį savanorių bei užtikrino teikiamų paslaugų tęstinumą inovatyviais ir žmonėms priimtinais būdais“, – teigia Olga Žuravliova, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorė.

Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija ir Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras šiandien, gegužės 12 dieną, nuo 14 val. iki 16 val. organizuoja vaizdo konferenciją „Iššūkiai ir galimybės nevyriausybinėms organizacijoms po COVID-19 pandemijos“. Konferencijos metu bus apžvelgta užsienio valstybių patirtis, kaip NVO sektorius siekia išlikti šiuo sudėtingu laikotarpiu, aptarta su kokiais iššūkiais NVO sektorius susiduria ir susidurs ateityje, pasibaigus pandemijai, kokios galimybės užtikrinti kokybišką veiklą, teikiant paslaugas, atstovaujant NVO sektorių nacionaliniu ir regioniniu lygiu.

Vaizdo konferencijoje dalyvaus daugiau nei 100-tas Nacionalinės NVO koalicijos skėtinių nacionalinių nevyriausybinių organizacijų narių ir savanorių, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovai, NVO tarybos nariai ir kiti suinteresuoti asmenys.

Konferencija organizituota bendrai įgyvendinant pasaulinės organizacijos CIVICUS projektą "Global Exchange Strengthening Umbrella Networks“.  

 

Daugiau informacijos:

Gaja Šavelė
Nacionalinės NVO koalicijos direktorė
+370 616 55516
gaja@nisc.lt
www.3sektorius.lt

 

NVO informacijos ir paramos centro, Nacionalinės NVO koalicijos informacija

Nuorodos