Kviečiame teikti pasiūlymus dėl atvirumo didinimo valstybėje

Vyriausybės kanceliarija pradeda rengti 2020–2022 m. Atviros Vyriausybės partnerystės veiksmų planą ir kviečia būti aktyviems bei teikti savo pasiūlymus kaip padidinti viešojo valdymo atvirumą.
Lietuva dalyvauja šioje iniciatyvoje drauge su visuomene rengdama ir įgyvendindama dvimečius nacionalinius veiksmų planus, kuriuose nustatomi pagrindiniai šalies įsipareigojimai, atitinkantys DALYVAVIMO, SKAIDRUMO ir ATSKAITOMYBĖS principus:

  • DALYVAVIMAS – įstaigų sudaromos sąlygos visuomenei (ir atskiroms tikslinėms grupėms) įsitraukti į viešosios politikos sprendimų kūrimą, priėmimą ir vertinimą.
  • ATSKAITOMYBĖ – įstaigų atsiskaitymas visuomenei (ir atskiroms tikslinėms grupėms) dėl priimtų sprendimų, įstaigų ir atskirų jų darbuotojų veiksmų, jų rezultatų ir efektyvumo.
  • SKAIDRUMAS – įstaigų turimos aktualios ir nekonfidencialios informacijos teikimas visuomenei.

Kviečiame iki 2020 m. balandžio 17 d. teikti pasiūlymus dėl viešojo valdymo atvirumo didinimo: nurodyti aktualią situaciją, kurią šalyje reikėtų spręsti, pateikti pasiūlymą, kaip tai padaryti, ir nurodyti principą, su kuriuo siejate pateiktą pasiūlymą.

Susipažinti su viešąja konsultacija ir užpildyti apklausą galite portalo „Mano Vyriausybė“ interneto svetainėje ,,E-pilietis“ arba pateikite savo pasiūlymus Vyriausybės kanceliarijai raštu.

Teikiant siūlymus, kviečiame tapti ir aktyviais Atviros Vyriausybės tinklo nariais

Jeigu turite papildomų klausimų, kreipkitės el. paštu: Erika.Kasiliunaite@lrv.lt. 

 

LR Vyriausybės, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos