Dėl ESFA finansuotų projektų darbuotojų nekontaktinio darbo apmokėjimo karantino metu

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas (Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos nariai), kreipėsi į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, LR Finansų ministeriją bei Europos Socialinio Fondo Agentūrą dėl finansuotų projektų darbuotojų nekontaktinio darbo apmokėjimo karantino metu: 

Pasaulio sveikatos organizacijai paskelbus koronaviruso protrūkį pandemija ir atsižvelgiant į pateiktas LR Vyriausybės rekomendacijas dėl viruso plitimo, mes, Europos socialinio fondo projektų vykdytojai, prašome leisti paslaugas teikti nuotoliniu būdu. Projektuose dirbame su padidintos rizikos grupėmis (silpnos sveikatos ir vyresniais žmonėmis), todėl juos kviesti dalyvauti mokymuose ir individualiose kontaktinėse konsultacijose keltų pavojų jų sveikatai. Nekontaktinio laiko metu projekto darbuotojai galės atlikti šias funkcijas:
• konsultuoti klientus telefonu, el. paštu ir Skype, įskaitant ir psichologo konsultacijas;
• vykdyti interaktyvius nuotolinius mokymus (pvz., per platformą www.misija-darbas.lt), seminarus;
• komandoje organizuoti klientų atvejų aptarimus ir tinkamiausių veiksmų/priemonių parinkimą;
• paruošti ir pasiūlyti klientams veiksmų planą, kaip reaguoti į pasikeitusią situaciją darbo rinkoje (galimi darbo vietų pokyčiai mažmeninės prekybos ir aptarnavimo srityse, sumažėjusios galimybės dalyvauti darbo pokalbiuose ir pan.);
• rengti/tobulinti klientų gyvenimo aprašymus;
• pildyti klientų pažangos ataskaitas ir kitus dokumentus.

Siekiant karantino laikotarpiu užtikrinti, kad nesustotų klientų integracijos į darbo rinką ir visuomenę procesas, būtina palaikyti ryšį su jais nuotoliniu būdu. Ypač svarbu dar labiau neizoliuoti tų, kurie yra vieniši ir neturi su kuo pasidalinti savo emocijomis šiuo sunkiu laikotarpiu.

Prašome karantino laikotarpiu sudaryti galimybes iš tiesioginių projektų lėšų apmokėti darbuotojams iki 100 % už nekontaktinį darbo laiką, neskirstant darbo valandų į kontaktines ir nekontaktines.

 

2020m. kovo 23 dieną gautas oficialus atsakymas iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, su kuriuo galite susipažinti čia

 

Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos