DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮTRAUKIMO Į LIETUVOS VYRIAUSYBĖS EKONOMINIŲ IR FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PLANĄ VISUOMENĖS SVEIKATOS APSAUGAI UŽTIKRINTI IR ŠALIES EKONOMIKAI SKATINTI

Džiaugiamės, kad Vyriausybė operatyviai parengė ekonominių ir finansinių priemonių planą, kuriame numato ryžtingus sprendimus apsaugoti visuomenės sveikatą ir aptaria pagalbos priemones verslo skatinimui. Tačiau norime atkreipti dėmesį į socialinį ir ekonominį epidemijos poveikį pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms, kurios susidariusiomis ekstremaliomis aplinkybėmis labiausiai pajaučia socialinius ir ekonominius padarinius. Šioms grupėms reikalingas ypatingas valdžios dėmesys.

Su šiomis pažeidžiamomis grupėmis kasdien daugiausia dirba nevyriausybinės organizacijos (NVO), todėl NVO turi būti skubiai įtrauktos į COVID-19 pagalbos ir ekonominio skatinimo paketo įgyvendinimą.

Prašome užtikrinti tinkamas sąlygas NVO veikti ir teikti socialines, švietimo ir kitas paslaugas bei numatyti priemones jų gyvybingumui palaikyti. Atsižvelgiant į esamą situaciją, Nacionalinės NVO koalicijos siūlymus rasite čia.

 

Nacionalinės NVO koalicijos informacija

Nuorodos