Asociacijos ir viešosios įstaigos kviečiamos teikti paraiškas pagal KAM prioritetines 2020 m. bendradarbiavimo temas

Patvirtintos šios 2020 m. Krašto apsaugos ministerijos bendradarbiavimo su asociacijomis ir viešosiomis įstaigomis prioritetinės temos:

✅XX-XXI a. karybos istorijos puoselėjimas – svarbiausios datos, įvykiai, žmonės;
✅Pilietinio pasipriešinimo ir visuomenės atsparumo informacinėms bei kibernetinėms grėsmėms stiprinimas;
✅Sužeistų tarnybos metu karių reintegracijos skatinimas.

Vienai programai vykdyti ministerija gali skirti ne daugiau, kaip 10 000 Eur ir finansuoti ne daugiau, kaip 70 procentų programai vykdyti reikalingų išlaidų. Numatytiems darbams būtina turėti mažiausiai 30 procentų savo arba kitų rėmėjų lėšų.

Paraiškų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 23 d.
Daugiau informacijos bei paraiškos formą rasite čia

 

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos