Ar XXI amžiaus Lietuvoje NVO vis dar ≠ NSO valstybės valdymo orbitoje?

Šiandien, 2019 m. lapkričio 28 dieną, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras (NIPC) organizuoja nacionalinį nevyriausybinių organizacijų forumą, kuriame su valstybės, savivaldybių institucijų ir NVO atstovais kels klausimą ar NVO vis dar yra NSO - neatpažintas skraidantis objektas - Lietuvoje, ar jau valstybės pripažintas rimtas dalyvaujamosios demokratijos kūrimo ir viešųjų paslaugų teikimo partneris?

Šiuo metu Lietuvoje registruota per trisdešimt tūkstančių NVO veikiančių kultūros, sporto, socialinės apsaugos, aplinkosaugos, viešosios politikos ir kitose srityse. NIPC atlikto tyrimo duomenimis visuomenės pasitikėjimas NVO išaugo net 20% ir šiuo metu siekia 52%, dalyvavimas savanoriškoje veikloje kasmet auga, NVO pajėgumai išlieka stabilūs, jų įgalinimas dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose nuolat stiprėja.

Nevyriausybinės organizacijos jau įrodė, kad gali kurtis ne tik savo narių interesų labui, bet ir teikti viešąsias paslaugas. NIPC ekspertai, aplankę visas Lietuvos savivaldybes, gali patvirtinti, kad persiorientavimas ir dalies viešųjų paslaugų teikimo perdavimas NVO dar nemažai nerimo keliantis klausimas visoje Lietuvoje. Naujausiais duomenimis – 2018 metais NVO teikiamų paslaugų procentas savivaldybėse, kurių bendras biudžetas siekia per 3 mlrd. Eur, išaugo nuo 5% (2017 m.) iki 7% (2018 m.). Pagal atskiras viešosios politikos sritis – 3,8% kultūros srityje; 7,86% socialinių paslaugų srityje; 2,86% švietimo paslaugų srityje; 12,14% sporto paslaugų srityje. „Nors pagal ilgalaikę Lietuvos strategijos „LT-2030“ Nacionalinę pažangos programą numatyta, kad iki 2020 metų bent 15% viešųjų paslaugų bus perduota NVO ir bendruomenėms, dėl šio užsibrėžto tikslo daugumai savivaldybių dar teks pasistengti“, - statistiką apibendrina Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorius Martinas Žaltauskas. Daugiau informacijos ir naujausius duomenis apie viešųjų paslaugų perdavimą nevyriausybinėms organizacijoms galima rasti čia

Nacionalinio NVO forumo metu bus kalbama apie NVO ir valstybės institucijų bendradarbiavimo formas, ateities iššūkius visam NVO sektoriui. Diskusijose dalyvaus valstybės institucijų vadovai ir NVO ekspertai.

Tikimasi, kad šiuo metu LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengto LR nevyriausybinių organizacijų plėtros naujos redakcijos įstatymo galutinė priėmimo stadija LR Seime tik sustiprins šio sektoriaus plėtrą ir galimybes kurti dalyvaujamosios demokratijos kultūrą šalyje bei prisidėti prie viešųjų paslaugų teikimo.

Nacionalinio NVO forumo diskusijas galėsite tiesiogiai stebėti NIPC Facebook paskyroje  lapkričio 28 dieną nuo 12 valandos.

 

Daugiau informacijos:

Olia Žuravliova

NVO informacijos ir paramos centro programų vadovė

Tel.: 8 670 36796

El.paštas: olia@nisc.lt

 

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos