Reakcija į Sveikatos reikalų komiteto narės L. Matkevičienės Seime registruotą Savanoriško veiklos įstatymo pataisą

Reakcija į Sveikatos reikalų komiteto narės L. Matkevičienės Seime registruotą Savanoriško veiklos įstatymo pataisą

Nevyriausybinės organizacijos džiaugiasi LR Seimo narių rodomu dėmesiu savanoriškos veiklos svarbai ir jos įprasminimui, tačiau manome, kad siūlymas skirti senatvės pensiją 25 metus savanoriškai veiklai skyrusiems asmenims nėra tinkama priemonė, kuri paskatintų gyventojų aktyvumą. Priešingai, tokie siūlymai visiškai neatitinka savanorystės principo, kurio pagrindinis motyvas yra sprendimas neatlygintinai skirti asmeninį laiką ar lėšas prisidedant prie visuomenės ir valstybės gerovės kūrimui svarbių iniciatyvų.

“Savanorystė – tai asmeninis žmogaus pasiryžimas skirti savo laiką visuomenės ar jos grupės labui, už kurį nesitikima jokio materialaus atlygio. Tačiau priešingai nei darbo santykiai, tokia patirtis savanoriui suteikia daug daugiau, nei iš pradžių jis gali tikėtis – tai ir emocinis, ir dvasinis asmenybės praturtinimas, ir naujų įgūdžių bei kompetencijų įgijimas. Todėl savanoriška veikla Lietuvoje turėtų būti plėtojama ne siekiant už tai skirti materialines gėrybes, o labiau skatinant gyventojus prisidėti prie įvairių visuomenei ir pačiam savanoriui naudingų iniciatyvų” – teigia Martinas Žaltauskas, NVO informacijos ir paramos centro direktorius.

2018 metais atliktas sociologinis tyrimas parodė, kad Lietuvos gyventojų dalyvavimas savanoriškoje veikloje auga (2012 duomenimis savanoriavo 18%, o 2018 jau 27% gyventojų), o paskatos imtis savanoriškos veiklos nėra susijusios su materialine grąža. Tikime, kad nevyriausybinių organizacijų sektoriaus veiklos stiprinimas, kur savanoriška veikla yra viena pagrindinių šio sektoriaus veiklos variklių yra perspektyvesnis kelias kuriant pilietinę visuomenę, kurios nariai aktyviai dalyvauja visuomeniniame ir socialiniame valstybės gyvenime. Kuo stipresnės Lietuvoje bus bendruomeninės ir kitos nevyriausybinės organizacijos, tuo labiau stiprės ir gyventojų pasiryžimas skirti dalį savo laiko prisidedant prie vaikų ir jaunimo emocinės paramos, beglobių gyvūnų globos, senelių priežiūros, gamtosauginių iniciatyvų ar kultūrinių renginių organizavimo.

Todėl kviečiame LR Seimo narius tęsti diskusiją ir priimti tokius teisės aktus, kurie stiprintų nevyriausybinių organizacijų sektorių, o to pasekmė bus ir aktyvesnis gyventojų įsitraukimas į sprendimų priėmimo procesus bei asmeninio laiko skyrimas savanoriškoms iniciatyvoms.

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos