Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis pritarė NVO fondo įkūrimui

Šiandien, balandžio 18 dieną, nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovai susitikime su Premjeru Sauliumi Skverneliu aptarė NVO plėtros įstatymo naujos redakcijos projektą, kurį parengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis. Premjeras išreiškė palaikymą NVO plėtros įstatymo projektui ir pažadėjo, kad biurokratinės kliūtys, trukdančios šiam teisės aktui atsidurti LR Seimo pavasario sesijoje, bus įveiktos. NVO fondas, kuris numatytas šio įstatymo projekte, taip pat turėtų būti įkurtas, kaip ir numatyta LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plane.

SADM parengtame NVO plėtros įstatymo projekte kertinės pataisos yra dvi: įkurti NVO fondą bei sukurti viešai ir neatlygintinai prieinamą NVO duomenų bazę. Ministras Pirmininkas pritarė siekiui sukurti NVO fondą, kuris būtų formuojamas iš ne pelno subjektams nepaskirstyto procento nuo gyventojų pajamų mokesčio (GPM) likučio. S. Skvernelis palaikė ir atviros NVO duomenų bazės, administruojamos Juridinių asmenų registro, sudarymui. Ši bazė būtų patikimas, atviras ir nemokamas informacijos šaltinis valstybės institucijoms ir visuomenei apie NVO sektorių Lietuvoje.

Nevyriausybinės organizacijos vienija daugiau nei 1 milijoną Lietuvos piliečių. Todėl NVO fondas būtų ¬konsoliduotas ir strateginis įrankis, stiprinantis ekspertinius pilietinės visuomenės atstovų gebėjimus efektyviai dalyvauti viešojoje politikoje, sprendimų priėmime ir jų įgyvendinime. Tokie fondai jau veikia Estijoje, Latvijoje, Kroatijoje ir kitose Vidurio ir Rytų Europos šalyse, o š. m. balandžio 19 dieną Europos Parlamentas svarstys ir Europos NVO fondo steigimo klausimą.

Daugiau informacijos: NVO informacijos ir paramos centro direktorius Martinas Žaltauskas, +370 67813713, martinas@nisc.lt

 

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos