Europos Sąjunga planuoja įkurti fondą pilietinės visuomenės organizacijų finansavimui

Europos politikai kviečia įkurti pilietinės visuomenės organizacijų fondą visos Europos mastu, reaguojant į didėjančius ES šalių narių vyriausybių suvaržymus pilietinėms visuomeninėms organizacijoms Europoje. 

2018 metų vasario 7 dienos vakarą Europos Parlamente, Strasbūre, vyko debatai, skirti aptarti mažėjančią pilietinės visuomenės galią Europoje. Debatų metu eilė europarlamentarų ir Europos Sąjungos komisaras teisingumui, vartotojų teisėms ir lyčių lygybei išsakė būtinybę sukurti Europos vertybių instrumentą, kitaip – fondą, į kurį galėtų kreiptis pilietinės organizacijos kovojančios prieš  nacionalinių vyriausybių vykdomą politiką, varžančią NVO veiklą. Tokia idėja įkurti fondą atsirado dar 2016 metais, inicijuota Europos laisvės platformos.

 

Didelė parama NVO sektoriui

Plenariniai debatai Strasbūre parodė, jog Europos Sąjungos parlamentarai iš įvairių politinių jėgų susirūpinę dėl ES šalių narių vyriausybių rimtų siekių diskredituoti ir deligitimizuoti valdžią kritikuojančias NVO. Tai jau realiai įrodyta tokiose šalyse kaip Lenkija, Vengrija ir Rumunija.

Vera Jourova, Europos Sąjungos komisarė teisingumui, vartotojų teisėms ir lyčių lygybei sakė, jog ES institucijos atlieka galimybių studiją ir planuoja šį pasiūlymą - sukurti naują fondą NVO, pateikti planuojant naują ES finansinį mechanizmą nuo 2020 metų. Ji paminėjo būtinybę sukurti proporcinę projektų pateikimo ir ataskaitų teikimo kriterijų sistemą mažesnėms ir didesnėms NVO, taip pat pažymėjo, jog ES biudžete šiam tikslui galėtų būti sudaryta ir atskira biudžeto eilutė.

Komisarė užsiminė, jog šiuo metu yra tinkamas metas skleisti informaciją apie šią idėją tarp ES teisėkūros institucijų ir sprendimų priėmėjų. Ji taip pat pažymėjo, jog Europos Komisija turi artimus kontaktus su pilietinės visuomenės organizacijomis, siekiant šią idėją išplėtoti bendradarbiaujant suinteresuotoms pusėms.

NVO siūlo inovatyvius sprendimų būdus

Europos parlamento nariai patvirtino savo pritarimą Komisarei dėl NVO finansavimo. Tai leistų NVO daryti savo darbą ir apeiti vyriausybių siekius riboti ar kitaip trikdyti NVO darbą, siekiant skatinti ir plėtoti demokratiją.

Monika Panayotova, Bulgarijos viceministrė ES pirmininkavimui bei atsakinga už ryšius su Europos Parlamentu, pabrėžė NVO ir pilietinės visuomenės svarbą užtikrinant demokratiją, teisės viršenybę ir socialinę atsakomybę ne tik ES šalyse, bet ir už ES ribų. Ji gyrė NVO sektorių, teigdama, jog šis sektorius siūlo inovatyvius įvairių problemų sprendimus, siūlydami realią pridėtinę vertę turinčias veiklas šiais sunkiais Europos demoktratizacijos laikais.

Michal Boni, Lenkijos Europos parlamentaras (Europos piliečių partija), įspėjo, jog be pilietinės visuomenės nėra ir realios demokratijos – todėl ES turi įsipareigoti užtikrinti šalių narių vyriausybes nesuvaržyti NVO finansinių ir veiklos galimybių demokratijos plėtrai. Siekiant įdiegti Europos vertybių instrumentą būtina priimti atitinkamus sprendimus Europos ministrų taryboje, Europos Parlamente ir Komisijoje.

Demokratija – pirmiausia

Péter Niedermüller, Vengrijos Europos parlamentaras iš Socialistų ir demokratijos partijos teigė, jog visos ES šalių narių vyriausybės turi tvirtai laikytis teigiamos pozicijos dėl NVO sektoriaus stiprinimo, o ES taip pat turi sukurti demokratijos plėtros fondą, į kurį NVO galėtų kreiptistiesiogiai tiek dėl projektų finansavimo, tiek ir siekiant gauti investicijas (operational grants) tiesioginės veiklos vykdymui.

Sophia in 't Veld, Europos Parlamento narė iš Olandijos (liberalė, ALDE), prašė Europos Komisijos užtikrinti, jog ginčai dėl kuriamo NVO fondo ir sprendimai nebūtų švelninami, formuojant naująjį ES biudžetą, siekiant iš tiesų įkurti tokį fondą, skirtą NVO.

Sophia in 't Veld ragindama savo kelegas parlamentarus sakė: "Demokratija yra jėgų tarp įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios santykio proporcija, kas reiškia, jog mes turime finansuoti savo pačių opoziciją (valdančiųjų sprendimams oponuojančias NVO), jei tai svarbu šaliai".  

 

Parengta pagal György Folk straipsnį, 2018m. vasario 8d. 

 

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos