Tęsiame 2018-2020 Visuomenės informavimo apie Europos Sąjungą ir Lietuvos interesus "Europe Direct" informacinių centrų administravimo projektą

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras ir nuo 2013 m. kovo 1 d. jo struktūroje esantys Europe Direct informacijos centrai (Klaipėdoje ir Marijampolėje) vykdo jau tęstinį 2018-2020 Visuomenės informavimo apie Europos Sąjungą ir Lietuvos interesus ES projektą. Tai integruoto Europe Direct informacijos sklaidos tinklo, esančio visose ES šalyse, veiklos dalis. Dabartinis „Europe Direct“ informacijos centrų tinklas apima daugiau nei 500 visose ES šalyse įsikūrusių „Europe Direct“ informacijos centrų.

„Europe Direct“ informacijos centrai padeda Europos Komisijai skleisti informaciją apie Europos Sąjungą (ES) ir siekia bendrauti su visuomene vietos ir regionų lygmeniu.

„Europe Direct“ informacijos centrų informavimo veikla siekiama skatinti visuomenę domėtis Europos temomis ir sukurti darnią tinklaveikos aplinką. Centrai papildo ir remia Europos Komisijos atstovybių, Europos Parlamento informacijos biurų ir kitų ES institucijų ir įstaigų informavimo veiklą vietos ir (arba) regionų lygmeniu. Jie taip pat bendradarbiauja su kitais ES informacijos ir pagalbos tinklais.

Centrai teikia pagrindinę informaciją apie ES ir visuomenei labiausiai rūpimus ES politikos klausimus, pirmiausia atsižvelgdami į piliečių bendruosius informavimo poreikius. Be to, „Europe Direct“ informacijos centrai organizuoja renginius ir naudoja įvairias informavimo priemones, kad pasiektų visuomenę vietos ir regionų lygmeniu tiek tiesiogiai, tiek per atitinkamus informacijos skleidėjus ir suinteresuotuosius subjektus. Be to, aktyviai remia piliečių dialogus ir glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisijos atstovybėmis.

„Europe Direct“ informacijos centrai bendrauja su vietos ir regionų žiniasklaida ir teikia savo pastabas apie visuomenės nuomonę ir reakciją į su ES susijusius klausimus.

„Europe Direct“ informacijos centrus Klaipėdoje ir Marijampolėje administruoja NVO informacijos ir paramos centras (priimanti institucija), o visą "Europe Direct" tinklą - Europos Komisija. 

Daugiau informacijos rasite čia

 

NVO informacijos ir paramos centro informacija

 

Nuorodos