Nacionalinio NVO forumo metu sutarta ir toliau kryptingai siekti 3 pagrindinių bendrų tikslų

Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija, koordinuojama Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro, kartu su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija gruodžio 14 d. sukvietė nevyriausybinių organizacijų (toliau NVO) ir valstybės institucijų atstovus bei politikus į jau tradicinį Nacionalinį NVO forumą. Nacionalinė NVO koalicija šiandien vienija 14 nacionalinių skėtinių NVO asociacijų, kurios vienija apie 5000 šalies NVO ir daugiau kaip 0,6mln. gyventojų.

Nacionaliniame NVO forume buvo pristatyti naujausi studijų ir tyrimų duomenys, diskutuota NVO plėtros politikos klausimais, aptarta NVO tarybų savivaldybėse veikla, viešųjų paslaugų perdavimo NVO ir bendruomenėms galimybės bei finansinės perspektyvos ateinantiems metams.

„Šių metų NVO sektoriaus kartu su Vyriausybe išsikelti iššūkiai yra pirmą kartą nepriklausomos valstybės istorijoje tokie aukšti ir įpareigojantys, todėl būtina apie daromus darbus kalbėti viešai ir plačiai auditorijai pristatyti, kas nuveikta, o kokie iššūkiai dar laukia kitąmet“, – teigia Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorius Martinas Žaltauskas.

80 forumo dalyvių dirbo trijose skirtingose darbo grupėse ir susitarė dėl strateginių krypčių bei veiklos formų. Apibendrinus visus susitarimus priimtas sprendimas ir toliau nuosekliai laikytis Nacionalinės NVO koalicijos strategijos. Pagrindinės veiklos kryptys ir toliau bus NVO plėtros įstatymo keitimas siekiant išgryninti NVO apibrėžimą, sukurti tvarų NVO finansavimo mechanizmą. 

Su Nacionalinės NVO koalicijos veiklos strategija galite susipažinti čia ir visą NVO forumo medžiagą galite rasti čia

 

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos