Ar Lietuvos savivaldybės pasirengusios taikyti gero valdymo principus?

2015m. LR Valstybės kontrolės išvadoje teigiama, jog neformaliam mokinių švietimui 2011-2013 metais buvo skirtas 1 milijardas 70 milijonų litų (beveik 310 milijonų eurų), iš kurių didžiausią dalį (83%) sudarė savivaldybių biudžeto lėšos. Tačiau LR Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis paslaugas gavo tik apie 27 % mokinių iki 19 metų ir nuo 2007 m. šie rodikliai beveik nekinta. Šis procentas yra netikslus ir palyginti dar optimistinis.

Taigi rytoj Socialinių mokslų kolegijoje Vilniuje vyksiančioje konferencijoje "Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse" bus aptariama kaip efektyvinti Lietuvos savivaldybių darbą teikiant viešąsias paslaugas švietimo, socialinėje ir sveikatos, kultūros ir meno bei sporto srityse.

Konferenciją organizuoja Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras kartu su partneriais Lietuvos savivaldybių asociacija bei Norvegijos nevyriausybine organizacija "Change the World".

Konferencija yra projekto „Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse“ dalis, finansuojama Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis. Projekto tikslas - stiprinti savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą skatinant nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą viešajame gyvenime, pagerinti savivaldybių viešojo valdymo sistemą keliant viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijas bei pritraukiant papildomus finansavimo šaltinius.

 

Daugiau informacijos:

Olia Surdokienė, projekto vadovė

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras

Odminių g. 12, Vilnius

Tel.: 8 5 261 87 82

El.paštas: olia@nisc.lt

www.3sektorius.lt/gerasvaldymas/   

 

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos