Savivaldybės imasi viešųjų paslaugų reformų

Dešimt Lietuvos savivaldybių nuo 2015 metų rugsėjo mėnesio savanoriškai ėmėsi iniciatyvos dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro projekte "Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse" ir imtis esminių reformų viešųjų paslaugų teikimo srityje.

Susitikimų su savivaldybėmis metu išanalizuota, jog beveik visose savivaldybėse, pavyzdžiui, sporto centrų, kurie įkurti dar sovietiniais laikais, veikla šiuo metu yra visiškai neefektyvi ir dubliuoja jau esamų sporto organizacijų veiklas, taip švaistant savivaldybės administruojamų mokesčių mokėtojų pinigus.

Pavyzdžiui, vienoje savivaldybėje Kūno kultūros ir sporto centro veiklai savivaldybė kasmet skiria apie 200 000 eurų. Praėjusiais metais (2014 m.) 519 759 litų buvo skirta atlyginimams, o likusi suma sporto infrastruktūros išlaikymui, tačiau biudžetinė įstaiga metus baigė virš 5.000 litų nuostoliu. Klausimas kas dengs šį nuostolį yra akivaizdus – savivaldybė, tačiau o kaip būtų verslo įmonių ar nepriklausomų nevyriausybinių organizacijų atžvilgiu?

"Džiaugiamės Prezidentės iniciatyva, kuri ėmėsi Labdaros ir paramos, Vietos savivaldos, Korupcijos prevencijos ir Konkurencijos įstatymų pataisų, kurios apribotų šešėlinės paramos dalinimą savivaldybių ir valstybės valdomose įmonėse, užtikrintų skaidresnę jų veiklą ir užkirstų kelią pinigų švaistymui. Tikimės, jog vakar Seime pateiktos pataisos bus priimtos dar iki šių metų pabaigos, kurios sugriežtins savivaldybių valdomų juridinių asmenų steigimo tvarką, kuriose įdarbina politikams artimus asmenis ir dubliuoja jau šioje srityje veikiančių organizacijų veiklas, ne tik sporto srityje, bet ir kultūros, švietimo, ypatingai neformalaus, socialinės, sveikatos apsaugos bei kitose." – teigia Martinas Žaltauskas, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorius.

Įstatymų pataisomis bus siekiama užkirsti kelią savivaldybių neskaidriems ir sąžiningos konkurencijos neužtikrinantiems sandoriams su jau įsteigtomis įmonėmis ir remiantis ES praktika, viešojo administravimo subjektams bus numatytos baudos už Konkurencijos įstatymo pažeidimus. Daugiau skaidrumo turėtų užtikrinti ne tik naujos poveikio priemonės, bet ir didesnis viešumas, todėl siūloma įpareigoti savivaldybes viešinti informaciją apie savo valdomas įmones ir jų veiklos rezultatus, savivaldybių gautą paramą ir vykdomus paramos projektus.

 

Pranešimas paskelbtas pagal Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro įgyvendinamą projektą „Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse“, kuris finansuojamas Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis. Projekto tikslas - pagerinti probleminių ir mažų savivaldybių viešojo valdymo sistemą, siekiant kelti viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijas bei pritraukti naujus/papildomus finansavimo šaltinius.

 

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos