Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras mini 20 metų veiklos sukaktį

 2015 metų gruodžio 4 dieną Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras (NIPC) kartu su savo ilgamečiais partneriais minės savo veiklos 20 metų jubiliejų. Jungtinių Tautų Vystymo Programos iniciatyva organizaciją įkūrė Atviros Lietuvos fondas; NIPC įregistruotas Teisingumo ministerijoje dar 1995 metų gruodžio 4 d.

Oficialioje NIPC atidarymo ceremonijoje dalyvavo garsus JAV finansininkas ir filantropas, Atviros Lietuvos Fondo steigėjas George Soros bei Cornelis Klein, Jungtinių Tautų Vystymo Programos įgaliotasis atstovas Lietuvoje.

„Džiaugiuosi, jog organizacija mini tokį solidų jubiliejų ir per dvidešimt metų be jokių veiklos pertraukų nuveikė iš tiesų nemažai darbų – tarp kurių galimybė gyventojams savo nuožiūra skirti 2 procentus įvairioms organizacijoms (nuo 2004 m.), panaikintas draudimas nevyriausybinėms organizacijoms užsiimti ūkine – komercine veikla (nuo 1999 m.), Seime priimti Savanoriškos veiklos (2011 m.) bei Nevyriausybinių organizacijų plėtros (2013 m.) įstatymai.“- sako Martinas Žaltauskas, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorius.

NIPC iniciatyva nuo 2009 metų pradėta burti ir 2014 metais sukurta Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų (NVO) koalicija, vienijanti visas nacionaliniu mastu veikiančias skėtines NVO asociacijas. NIPC nuolat prisideda prie įstatymų, reguliuojančių NVO sektorių, leidybos tobulinimo, išleido kelias dešimtis metodinių leidinių, atliko daugybę tyrimų ir analizių, surengė daugiau kaip 15 nacionalinių NVO forumų bei įgyvendino daugelį kitų veiklų, skirtų demokratijos ir pilietinės visuomenės ugdymui šalyje.

Anot M. Žaltausko, šiuo metu organizacija daugiausia dėmesio skiria tinkamo viešojo valdymo tobulinimui, Lietuvos strategijos iki 2030 metų įgyvendinimui bei NVO ir savivaldybių bendradarbiavimo stiprinimui.

Organizacijos misija – vienyti šalies nevyriausybines organizacijas (NVO) savų interesų atstovavimui ir NVO sektoriaus stiprinimui visuose lygiuose. NIPC siekia tapti pagrindine institucija šalyje, siekiančia užtikrinti subalansuotą NVO ir viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimą bei NVO interesų atstovavimą.

 

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos