III SESIJA. Dalyvių diskusija

 III SESIJA.

PASLAUGŲ DECENTRALIZACIJA: NVO Į(SI)TRAUKIMAS Į SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ IR VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMĄ

• Šiuo metu mažiau nei 1% paslaugų yra perduotos NVO.


• Atskirais atvejais, siekiant paslaugų teikimą perduoti NVO būtinas papildomas teisinis reglamentavimas, kadangi paslaugų licencijavimas užkertą kelią NVO.


• NVO apyvartinių lėšų trūkumas, labai ribotos galimybės gauti paskolas.


• Investicijų į NVO sektoriaus infrastruktūrą nebuvimas / trūkumas.


• NVO darbo kokybės ir kompetencijos gerinimas.


• Socialinio verslo koncepcijos nepatvirtinimas, politinės valios stoka.


• Socialinis verslas vs socialinės įmonės


• Būtinybė viešinti gerosios praktikos pavyzdžius, galimybė inicijuoti paslaugų teikimo projektus pilotinėse savivaldybėse.

Nuorodos