NVO komisija

Nevyriausybinių organizacijų reikalų koordinavimo komisija


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų reikalų koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 69-3447) 3 punktu, nutarė sudaryti Nevyriausybinių organizacijų reikalų koordinavimo komisiją, (komisijos pirmininkas – socialinės apsaugos ir darbo viceministras, komisijos pirmininko pavaduotojas – nevyriausybinių organizacijų atstovas), patvirtinti Nevyriausybinių organizacijų reikalų koordinavimo komisijos nuostatus ir pavedė socialinės apsaugos ir darbo ministrui patvirtinti komisijos personalinę sudėtį. Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas 2010 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. A1-291 patvirtino komisijos personalinę sudėtį.

Pagrindinės komisijos funkcijos

Teikti siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl:

- nevyriausybinių organizacijų veiklą reglamentuojančių  bei naujai rengiamų teisės aktų ir dėl jų tobulinimo;

- valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo plėtojimo;

- nevyriausybinių organizacijų plėtros koncepcijos priemonių įgyvendinimo.


Komisija  sudaryta iš 20 narių:

9 valstybės institucijų;

1 Lietuvos savivaldybių asociacijos;

10 nevyriausybinių organizacijų atstovų, kuriuos deleguoja Nacionalinė NVO koalicija.

 

Komisijos narių sąrašas:

1.  Dalius Bitaitis

2. Judita Akromienė

3. Vaidas Bacys

4. Gaja Bartusevičiūtė

5. Paulius Dranseika

6. Šarūnas Frolenko

7. Daiva Kamarauskienė

8. Rasa Kavaliauskaitė

9. Birutė Kierienė

10. Edgaras Leichteris

11. Jadvyga Lisevičiūtė

12. Jonas Mickus

13. Žymantas Morkvėnas

14. Klaidas Navickas

15. Ramūnas Navickas

16. Vaida Pilibavičiūtė

17. Paulius Skardžius

18. Martinas Žaltauskas

19. Rūta Žiliukaitė

20. Deimantė Žebrauskaitė
 


Nevyriausybinių organizacijų atstovus bendru susitarimu deleguoja nacionalinės skėtinės nevyriausybinių organizacijų asociacijos. Komisijos personalinę sudėtį kas dveji metai tvirtins Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras.

NVO reikalų koordinavimo komisija posėdžiauja kas dveji mėnesiai, posėdžiai yra atviri. Posėdžių metu nagrinėjami įvairus, aktualūs nevyriausybinėms organizacijoms klausimai.

Nuorodos