NVO koalicija

Nacionalinės NVO koalicijos tikslai:

  • Vienyti nacionalines skėtines NVO, veikti kartu ir bendradarbiauti siekiant stiprinti NVO sektorių ir atstovauti  jų interesams valstybės institucijose;
  • Dalyvauti LRPK, LRS, LRV, ministerijų ir kitų institucijų darbo grupėse, tarybose, komisijose ir kt. susitikimuose dėl NVO sektoriaus stiprinimo ir plėtros;
  • Vykdyti LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo stebėseną ir prisidėti prie jo įgyvendinimo nacionaliniu ir vietos lygiu;
  • Teikti siūlymus ir rekomendacijas dėl teisės aktų tobulinimo;
  • Stiprinti pilietinę visuomenę;
  • Atstovauti Lietuvos NVO (koaliciją) tarptautiniu mastu.

 

Prie Nacionalinės NVO koalicijos gali prisijungti ir kitos skėtinės NVO asociacijos, veikiančios įvairiose viešosios politikos srityse - skėtinė NVO asociacija ar neformaliai susibūręs NVO skėtis raštu turėtų kreiptis į Nacionalinę NVO koaliciją el.paštu  nvokoalicija@nisc.lt

 

Nuorodos