Valdyba

 

Ričardas Diržys (pirmininkas)
Psichologas, žmogiškųjų santykių ir bendradarbiavimo konsultantas, NVO ekspertas

Audronė Zubavičienė
Ekonomikos mokslų daktarė

Kristina Ona Polukordienė
Jaunimo psichologinės pagalbos centro vadovė

Girvydas Duoblys
Pilietinių iniciatyvų centro direktorius, advokacijos ekspertas

Nuorodos