Valdyba

 

Ričardas Diržys (pirmininkas)
Nepriklausomas konsultantas, NVO ekspertas

Audronė Zubavičienė
Ekonomikos mokslų daktarė

Kristina Ona Polukordienė
Jaunimo psichologinės pagalbos centro vadovė

Girvydas Duoblys
Pilietinių iniciatyvų centro direktorius

Nuorodos