Nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių institucijų bendradarbiavimo stiprinimas (NOVIBEST)

Projekto ,,Nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių institucijų bendradarbiavimo stiprinimas (NOVIBEST)“ tikslas – skatinti nuoseklią ir sistemingą valstybės institucijų ir NVO sektoriaus partnerystę, siekiant kokybiškos ir sklandžios nevyriausybinio sektoriaus politikos įgyvendinimo Lietuvoje.

Projektas įgyvendinamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4-o prioriteto priemonę VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“, projekto finansavimo ir administravimo sutarties numeris VP1-4.1-VRM-08-V-01-017.

Projektu siekiama tobulinti nevyriausybinio sektoriaus veiklą reglamentuojančią teisės aktų sistemą inicijuojant rekomendacijas ir teisės aktų projektus bei ištirti ilgalaikio NVO-valstybinio tarpsektorinio bendradarbiavimo sąlygas ir sudaryti prielaidas jam plėtoti.

Pagrindinės projekto veiklos:

  • Rekomendacijų NVO teisinę aplinką reglamentuojančių teisės aktų tobulinimui rengimas;
  • NVO ir valstybės institucijų bendradarbiavimo programos parengimas;
  • NVO ir valstybinio tarpsektorinio bendradarbiavimo studija;
  • Potencialių pareiškėjų gauti valstybės finansavimą ir atsiskaitymo už ją duomenų bazės prototipo sukūrimas.

Projektas vykdomas nuo 2013 m. rugsėjo mėn. iki 2015 m. kovo mėn.

Projekto vykdytojas

Projekto partneris

  

Kontaktai:
Projekto vadovė Giedrė Šopaitė-Šilinskienė, tel. nr. 8 5 261 87 82, el. p. giedre@nisc.lt

 

Susiję straipsniai

Nuorodos