Tarpsektorinio valdžios institucijų ir NVO bendradarbiavimo skatinimas, 2021

Šių metų balandžio mėn. Nevyriusybinių organizacijų informacijos ir paramos centras pasirašė sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Tarpsektorinio valdžios institucijų ir #NVO bendradarbiavimo skatinimas“.

Pagrindinis projekto tikslas - skatinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę, skaidrumą ir lankstumą diegiant gero valdymo principus savivaldybėse.

✅Ir toliau analizuosime savivaldybių pažangą įgyvendinant laipsnišką viešųjų paslaugų perdavimą NVO ir bendruomenėms;
✅ tęsime savivaldybių biudžetų duomenų, strateginių dokumentų analizes vertinant pagal apskritis;
✅teiksime konsultacijas savivaldybėms viešųjų paslaugų perdavimo bei bendradarbiavimo su NVO klausimais;
✅ organizuosime 10 regioninių forumų kiekvienoje apskrityje (preliminarias datas su savivaldybių NVO tarybų nariais galėsime aptarti birželio 15 d. renginyje - Diskusija "NVO tarybų vaidmuo savivaldybėse")
✅ kaip ir 25 metus iš eilės, teiksime konsultacijas ir metodinę pagalbą dėl galimybių įkurti NVO;
✅ir būtinai, kaip ir kasmet, gruodžio mėnesį susitiksime su visais kasmetiniame nacionaliniame NVO forume.

Projektas vykdomas nuo 2021 m. balandžio 1 d iki 2021 m. gegužės 31 d.

 

Kontaktai:

Projekto vadovė Olia Žuravliova, tel. nr. 8 670 36796, el. p. olia@nisc.lt

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Nuorodos