Savivaldybių ir NVO bendradarbiavimo skatinimas teikiant viešąsias paslaugas (2023-2024)

Projekto tikslas - didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę, skaidrumą ir lankstumą, diegiant gero valdymo principus savivaldybėse bei stiprinant NVO tarybų veiklą.

Projektu sprendžiama viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo problema Lietuvos savivaldybėse, siekiant atverti jų duomenis ir tobulinti viešųjų paslaugų sistemą, į jų teikimą įtraukiant NVO ir bendruomenes. 

Siekiant spręsti viešųjų paslaugų teikimo problemas, Lietuvos savivaldybėse reikalingos kompleksinės priemonės. Savivaldybių ir NVO partnerystė turėtų būti grindžiama institucionalizuotu viešųjų paslaugų kūrimo procesu - NVO turi dalyvauti visuose procesuose nuo pradžios iki pabaigos. 

Todėl šiuo projektu ir bus siekiama taikyti šias priemones - analizuoti savivaldybių pažangą (60 savivaldybių) įgyvendinant laipsnišką viešųjų paslaugų perdavimą NVO ir bendruomenėms, teikti metodinę pagalbą savivaldybėms ir NVO bei stiprinti jų tarpusavio bendradarbiavimą organizuojant forumus apskrityse gerosios patirties dalinimuisi.  

NIPC nuo 2015 m. ėmėsi iniciatyvos pradėti tokią viešųjų paslaugų perdavimo analizę ir kasmet vykdo visų Lietuvos savivaldybių biudžetų paskirstymo tarp savivaldybei pavaldžių įstaigų (biudžetinių, viešųjų) bei konkurso būdu skiriamą finansavimą NVO, apskaičiavimus. Lietuvos savivaldybės buvo laisvos perduoti paslaugas ir atverti duomenis nuo nepriklausomybes pradžios, o nuo 2012 m. tai tapo nacionaliniu strateginiu siekiu, įrašytu tarp ilgalaikės strategijos “Lietuva 2030” tikslų. 

Gauti duomenys rodo, kad būtina tęsti duomenų rinkimą, yra būtina vykdyti visų Lietuvos savivaldybių stebėseną bei skatinti viešųjų paslaugų perdavimą ir duomenų atvėrimą savivaldybėse (standartizuota forma). 

 

Kontaktai:

Projekto vadovė Olia Žuravliova, el. p. olia@nisc.lt

 

Projektas vykdomas nuo 2023 m. kovo mėn. iki 2024 m. gruodžio 31 d.

 

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

Nuorodos