Projektas ,,NVO ir savivaldybių bendradarbiavimo modelių plėtra“ Nr. CH-5-FM-1⁄04

Projekto tikslas – stiprinti nevyriausybinių organizacijų ir vietos savivaldybių bendradarbiavimą, siekiant subalansuotos NVO sektoriaus plėtros šalyje, įtraukiant gyventojus į sprendimų priėmimo procesus , plėtojant vietos savivaldybių politikų ir administracijos darbuotojų žinias ir įgūdžius NVO atžvilgiu bei tobulinant NVO ir savivaldybių bendradarbiavimo sistemą.

Projekto veiklos:

  • 4 atrinktose Lietuvos savivaldybėse analizuojama esama bendradarbiavimo situacija ir teikiamos tikslinės konsultacijos tarpsektorinio bendradarbiavimo palaikymui ir plėtojimui;
  • Surengtos strateginio planavimo sesijos ir parengti 4 atskirirekomendacijų paketaiavivaldybėms
  • Surengti kvalifikacijos kėlimo kursai savivaldybių ir NVO atstovams
  • Parengti bendrąją savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo metodiką;
  • Analizuoti nacionalinių teisės aktų bazę ir parengti pasiūlymus jų tobulinimui ar rekomendacijas parengtiems teisės aktų projektams;

Projekto laikotarpis: 2013 m. sausis – 2014 m. liepa

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, paramai gauti pagal nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemą, lėšomis.

Kontaktai:
Projekto vadovė Olia Surdokienė, tel. nr. 8 5 261 87 82, el. p. olia@nisc.lt 

Nuorodos