Projektas ,,Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“ Nr. 2004-LT008-NVO-1EEE⁄NOR-02-020

Projekto tikslas – sukurti skėtinę Lietuvos nevyriausybinių organizacijų struktūrą – nacionalinę nevyriausybinių organizacijų koaliciją ir padidinti nevyriausybinių organizacijų gebėjimus atstovauti viešuosius interesus.

Projekto veiklos:

  • Mokymų NVO atstovams organizavimas, konsultacijų teikimas;
  • Savanoriškos veiklos bazės stiprinimas;
  • Metodikų rengimas;
  • Susitikimai ir diskusijos su valstybės institucijų atstovais;
  • Kelių regioninių bei nacionalinio NVO forumų surengimas.


Projekto laikotarpis: 2010 m. lapkritis – 2 011 m. lapkričio 16d.

Kontaktai:
Projekto vadovė Olga Žuravliova, el. p. olia@nisc.lt

Nuorodos