Projektas ,,Mes pasirengę“ Nr. ONG-ED⁄2007⁄136-048

Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti Lietuvos visuomenės sąmoningumą vystomojo bendradarbiavimo atžvilgiu ir didinti visuomenės teigiamos pozicijos įtaką Lietuvos kaip donorės įsipareigojimų vykdymui.


Projekto veiklos:

 

  • Visuomenės informavimas ir sąmoningumo ugdymas apie trečiąsias šalis ir jų piliečius;
  • Jaunimo ugdymas, diskusijų ir mokymų vedimas tarpkultūrinio dialogo temomis;
  • Įvairiomis atraktyviomis priemonėmis (foto parodos, filmų festivaliai, diskusijos) vystomojo bendradarbiavimo principų, priežasčių pristatymas ir suteikiama nauda šalims, kurios dar tik vystosi ir kenčia demokratijos, bado bei kitų nepriteklių laikotarpį;
  • Lietuvos NVO gebėjimų dirbti vystomojo bendradarbiavimo srityje ugdymas.


Šiuo projektu siekiama įrodyti Lietuvos gyventojams, jog Lietuva baigė savo kaip šalies paramos gavėjos laikotarpį ir nuo šiol ji tampa šalimi donore.


Projekto laikotarpis: 2009 m. vasaris - 2012 m. sausis


Kontaktai:
Projekto vadovė Olia Žuravliova Surdokienė, el. p. olia@nisc.lt 

 

Nuorodos