Projektas „Lietuvos pilietiškumo žemėlapis“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-009

Šis projektas, kurio šūkis „Matyk kitaip!” - tai kvietimas visiems, ypatingai jaunimui, per savo asmenines vertybes peržvelgti į pilietiškumo sampratą kitaip ir patirti neformalios veiklos unikalumą.

Iki šiol menkas pilietiškumo ir dalyvavimo visuomeninėje veikloje lygis neskatina neformalaus švietimo plėtros bei dalyvavimo savanoriškų iniciatyvų veiklose. Didelė dalis visuomenės menkai žino NVO vykdomą veiklą ir prasmę laisvoje ir demokratinėje šalyje, nors būtent tokia NVO vykdoma veikla yra vienas iš pagrindinių neformalaus ugdymo elementų.

Projektu siekiama išplėtoti pilietinės sampratos suvokimą bei identifikuotas įvairias pilietines iniciatyvas, registruoti ir viešinti jas virtualiame Lietuvos pilietiškumo žemėlapyje.

Projekto metu bus:

  • Identifikuota visuomenės nuomonė apie pilietiškumą, ištirtas NVO žinomumas ir suvokimas apie šį sektorių;
  • Įtraukti moksleiviai į projekto veiklą, kurie kurs video reportažus ir fotografijas pilietiškumo tema;
  • Surengta jaunimo lyderių vasaros stovykla;
  • Apibendrinta pilietinio ugdymo situacija šalyje, apžvelgtas pilietinio ugdymo pagrindų dėstymas mokyklose;
  • Inicijuotos diskusijos ir plėtojama pilietiškumo tematika virtualioje erdvėje.

Projekto laikotarpis: 2011 m. lapkritis – 2013 m. lapkritis

Projektą įgyvendina Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras. Projektą finansuoja Europos Socialinis fondas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Daugiau informacijos projekto interneto svetainėje:
www.matykkitaip.lt

Kontaktai:
Projekto vadovė Giedrė Šopaitė-Šilinskienė, tel. nr. 8 5 261 87 82, el. p. giedre@nisc.lt

Nuorodos