NVO sektoriaus stiprinimas savivaldybėse

Projekto "NVO sektoriaus stiprinimas savivaldybėse" tikslas - stiprinti NVO dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose savivaldybėse, užtikrinant tinkamą NVO plėtros įstatymo įgyvendinimą ir NVO tarybų veiklą.


Projekto uždaviniai:
• Atrinkti 3 savivaldybes, kurios motyvuotai pareikš norą dalyvauti projekto veiklose;
• Pravesti 3 dviejų dienų mokymus savivaldybėse, stiprinant NVO ir savivaldybių bendradarbiavimą;
• Sudaryti visų Lietuvos 60 savivaldybių NVO tarybų sąrašą, pateikiant tarybos personalinės sudėties ir nuostatų bazę;
• Teikti konsultacijas tiek NVO, tiek ir savivaldybių atstovams dėl NVO tarybos veiklos.

Projektu siekiama sustiprinti NVO ir savivaldybės bendradarbiavimo gebėjimus, ypatingai NVO tarybos veikla, kuomet 3 savivaldybėse, tiesiogiai dalyvavusių projekte, bus surengti mokymai ir praktiniai užsėmimai. Šiose savivaldybėse bus parengti NVO tarybos veiklos planai bent 3 metų laikotarpiui, atlikta situacijos analizė ir savivaldybės strateginio plano peržiūra bei parengti siūlymai ir rekomendacijos jo tobulinimui, siekiant įtraukti NVO atstovus tiek į sprendimų priėmimo procesus, tiek ir į viešųjų paslaugų teikimą socialinių, kultūros, švietimo, jaunimo užimtumo bei kitose srityse. Be tiesioginių naudos gavėjų (3 projekte dalyvavusių savivaldybių) naudos gavėjai bus ir visos likusios 57 savivaldybės, kurios turės galimybę konsultuotis rūpimais klausimais šio projekto vykdytojų komandos narių bei pasinaudoti surinkta informacija apie egzistuojančias NVO tarybas, susipažinti su jų nuostatais ir personaline sudėtimi projekto vykdytojo internetiniame puslapyje.

Projektas vykdomas nuo 2015 m. balandžio 27 d iki 2015 m. gruodžio 31 d.

 

Projekto vykdytojas

 

 

 

 

Projektas finansuojamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos NVO institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2015 metais programos lėšomis. 

 

Kontaktai:
Projekto vadovė Olia Surdokienė, tel. nr. 8 5 261 87 82, el. p. olia@nisc.lt

Nuorodos