Lietuvos identitetas - tautų mozaika (#Būkim pažįstami)

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, kartu su partneriu VšĮ EUROPOS NAMAI, įgyvendina projektą "Lietuvos identitetas - tautų mozaika", kuris yra bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų. 

Projekto tikslas - skatinti toleranciją, kuria siekiama santykių gerinimo ir tarpusavio supratimo tarp trečiųjų šalių piliečių, asmenų be pilietybės ir Lietuvos visuomenės.

Projekto uždaviniai – įgyvendinti toleranciją skatinančią viešinimo kampaniją ir surengti viešus renginius – diskusijas su visuomene ir tiksline grupe. 

Prasidėjus pabėgėlių krizei Lietuvos gyventojai vis įtariau žvelgia į kitataučius, tačiau tyrimai rodo, jog dauguma Lietuvos gyventojų niekada nebuvo susitikę ir nebendravo su šiais žmonėmis. Dėl to projektu siekiama supažindinti Lietuvos gyventojus su į Lietuvą atvykusiais trečiųjų šalių piliečiais. 

Projektu siekiama parodyti Lietuvos visuomenei trečiųjų šalių piliečių teikiamą pridėtinę vertę, atskleisti, kad jų gyvenimas ir mokymasis Lietuvoje yra naudingas ir atskirai bendruomenei, ir visai šaliai. Trečiųjų šalių piliečiai, dalyvaudami įvairiose savirealizacijos programose, vykdydami savanorišką ar darbinę veiklą socialinėse, kultūros, aplinkosaugos ar kitose organizacijose, tiesiogiai prisidės prie Lietuvos visuomenės gerovės kūrimo, o jų bendra veikla su Lietuvos savanoriais leis skirtingų kultūrų žmonėms vienas kitą pažinti, įveikti stereotipus, surasti sėkmingiausias bendravimo ir bendradarbiavimo formas.

Projektas vykdomas nuo 2017 m. birželio 9 d iki 2019 m. birželio 8 d.

#Būkim pažįstami Facebooke - www.fb.com/BukimPazistami 

#Būkim pažįstami Instagrame - www.instagram.com/BukimPazistami

#Būkim pažįstami Twitteryje - www.twitter.com/BukimPazistami

#Būkim pažįstami Youtube - http://bit.ly/2oNbgmw 

#Būkim pažįstami 15min.lt - https://www.15min.lt/tema/bukim-pazistami-75336

#Būkim pažįstami LRT TV - https://bit.ly/2xa6fZw

 

Kontaktai:

Projekto vadovė Olia Žuravliova, tel. nr. 8 670 36796, el. p. olia@nisc.lt

Daugiau informacijos apie migraciją ir integraciją: www.mipas.lt 

Nuorodos