Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse

Projekto tikslas – stiprinti nevyriausybinių organizacijų ir vietos savivaldybių bendradarbiavimą, pagerinti probleminių ir mažų savivaldybių viešojo valdymo sistemą, siekiant kelti viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijas bei pritraukti naujus/papildomus finansavimo šaltinius (pvz. ES Struktūrinių investicijų lėšas ir pan.).

Projekto uždaviniai:
• Gerinti savivaldybių ir viešųjų paslaugų tiekėjų administracinius ir viešuosius gebėjimus, taikant gero viešojo valdymo principus;
• Padėti savivaldybėms efektyviai pasinaudoti potencialiais finansavimo šaltiniais, sprendžiant svarbius vietos klausimus;
• Perteikti gerąją Norvegijos patirtį įvairiose viešosios politikos srityse vietos lygmeniu;

Projekto metu tiesiogiai dirbama su 10 Lietuvos savivaldybių, kurių atstovams teikiamos konsultacijos, rengiami mokymai, padedama pasirengti potencialių finansavimo šaltinių pritraukimo strategijos gaires. Projekto metu taip pat perteikiama ir Norvegijos gerosios praktikos patirtis.

Projektas vykdomas nuo 2015 m. rugsėjo 9 d iki 2016 m. balandžio 30 d.

 

DAUGIAU INFORMACIJOS RASITE ČIA

 

Kontaktai:

Projekto vadovė Olia Surdokienė, tel. nr. 8 5 261 87 82, el. p. olia@nisc.lt

Nuorodos