Bandomojo modelio, siekiant efektyvinti bendruomeninės veiklos stiprinimo savivaldybėse priemonės administravimą, konsultantas (2022)

Projekto tikslas - vykdyti konsultavimo veiklas, efektyvinti Priemonės Elektrėnų r., Ignalinos r., Kaišiadorių r. Kauno miesto, Kėdainių r., Klaipėdos m., Klaipėdos r., Panevėžio m., Šiaulių m., Šiaulių r., Švenčionių r., Tauragės r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. savivaldybėse administravimą, stiprinti bendruomenines organizacijas teikiant joms mentorystės paslaugas vykdant bendruomeninės veiklos stiprinimo projektus ir skatinti vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus.

1.  Teikti informaciją ir konsultacijas bendruomeninių organizacijų kompetencijų tobulinimui
2.  Priimti bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursui teikiamas paraiškas, atlikti jų formaliųjų kriterijų vertinimą, užtikrinti ekspertinį turinio vertinimą ir perduoti visą informaciją atitinkamoms savivaldybėms
3.  Užtikrinti sėkmingą mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę, padėti juos viešinti ir skatinti vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus
4.  Atrinkti ir vykdyti bendruomeninių organizacijų įgyvendinamų projektų monitoringą (stebėseną)
5.  Rinkti, analizuoti NVO žymą (ne)turinčias bendruomenines organizacijas ir skatinti įregistruoti NVO statusą Registrų centre
6.  Atlikti analizę ir parengti bendruomeninių organizacijų veiklos stiprinimo priemonės tipines rekomendacijas savivaldybėms, įskaitant sutarčių ir ataskaitų formas, išlaidų planavimą bei lėšų išmokėjimo sąlygas ir terminus
7. Atlikti analizę ir parengti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai rekomendacijas dėl bendruomeninių organizacijų veiklos stiprinimo priemonės įgyvendinimo

 

Projektas įgyvendinamas kartu su Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga

 

INFORMACIJA TEIKIAMA:

http://www.3sektorius.lt/finansavimas/bendruomeniu-pilotas/  

Pirmadienį-penktadienį 9:00 - 17:00 val.

  • elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt;
  • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

Virginija Šetkienė, 8 610 64152

Olia Žuravliova, 8 670 36796

Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937

 

Projektas vykdomas nuo 2022 m. liepos mėn. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

 

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

 

Nuorodos