Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID), 2020-2023

Europos socialinio fondo agentūra sukūrė išskirtinį projektą "Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)", padėsianti spręsti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų problemas.

Europos socialinio fondo agentūra, įgyvendinant šį projektą, pasitelkė projekto partnerius, tad labai džiaugiamės būdami šio projekto dalimi. 

Projekto tikslas - plėtojant socialinės integracijos paslaugas, didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje. 

Projekto uždavinys - organizacijų, teikiančių ir plėtojančių inovatyvias socialines paslaugas, tinklo sukūrimas.  

Organizacijos, kurios yra pasirengusios eksperimentuoti, ieškoti naujų sprendimų bei norinčios parduoti socialinį pokytį, o ne procesą - gali teikti savo projektines idėjas.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS:

  • socialinės integracijos veiklos;
  • socialinių inovacijų kūrimas ir išbandymas;
  • savanoriškos veiklos skatinimas;
  • kitos veiklos, užtikrinančios tikslinės grupės asmenų tvaresnę integraciją.

Tęstinei projektinių idėjų atrankai skirta suma:

Iki 2 600 000, 00 Eur

 

Paraiškų teikimo terminas:

Nuo 2020.08.04 iki 2022.09.30

Paraiškų teikimo terminas tęsis iki 2022 m. rugsėjo 30 d. arba iki kol baigsis kvietimui skirtos finansavimo lėšos.

 

Socialinių inovacijų platformoje organizacijų pateiktas idėjas vertins ir atrinks ekspertai.  Nuo NIPC ekspertų komisijoje yra:

- direktorė ir NVO politikos ekspertė Olga Žuravliova;

- regionų politikos ekspertas Ričardas Diržys.

 

Daugiau informacijos bei projektinių idėjų paraiškos formą rasite čia

 

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos