Teikiamos ir gaunamos paramos mokestiniai aspektai

Pateikiamame dokumente rasite informaciją apie:

- labdaros ir paramos sampratą;

- tinkamą labdaros ir paramos apskaitą, ataskaitų teikimo tvarką;

- galimus paramos/labdaros apmokestinimo atvejus;

- kitą naudingą informaciją.

Nuorodos