Paramos teikimo, gavimo ir panaudojimo ataskaitų teikimo taisyklės

Dokumentai:

Pateikiama informacija dėl paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo

Visas Valstybinės mokesčių inspekcijos taisykles ir patvirtiną formą rasite čia:

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko įsakymas "Dėl paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo"

 VMI pateikia seminaro „Paramos teikimo ir gavimo metinių ataskaitų pildymo ir pateikimo tvarka“ dalomąją medžiagą (žr. PDF dokumentą)

 

Nuorodos