Mokesčių lengvatos teikiant paramą ir labdarą

Sudarytame dokumente išsamiai ir aiškiai pateikti išsaiškinimai apie:

- Pelno mokesčio lengvatas;

- Gyventojų pajamų mokesčio lengvatas;

- Pridėtinės vertės mokesčio lengvatas;

- Paramos teikėjų ir gavėjų teikiamas ataskaitas

Nuorodos