Pagrindiniai mokesčiai, taikomi visoms NVO

 Žemiau pateikiama pagrindinė informacija apie mokesčius, kuriuos turi mokėti NVO, vykdant savo veiklą:

 

Pelno mokestis

Nors NVO yra laikoma ne pelno organizacija, tačiau turi teisę vykdyti ūkinę - komercinę veiklą, taigi ir gauti pajamas kaip pelną. Jei gautos pajamos iš ūkinės komercinės veiklos nepanaudojamos organizacijos veiklai kaip sąnaudos, jų dalis laikoma pelnu ir apmokestinama taip:

1. Organizacijų, kurių metinės pajamos neviršija 1 mln. lt, pajamos iš ūkinės - komercinės veiklos apmokestinamos pelno mokesčiu (15%) nuo 25.000 lt (t.y. iki 25.000 lt apmokestinamas 0% tarifu, o jau viršijanti sumos dalis - 15%).

2. Organizacijų, kurių metinės pajamos viršija 1 mln. lt, pelno mokesčiu (15%) apmokestinamos visos pajamos iš ūkinės - komercinės veiklos.


PVM (pridėtinės vertės mokestis)

1. Organizacijoms, kurių pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 155.000 lt, nėra privaloma registruotis PVM mokėtojais. Tačiau yra sudarytos sąlygos PVM mokėtoju registruotis savanoriškai, jei pajamos iš ūkinės - komercinės veiklos viršija 10.000 lt.

2. Organizacijoms, kurių pajamos iš ūkinės komercinės veiklos viršija 155.000 lt, yra privaloma registruotis PVM mokėtojais.


Su darbo santykiais susijusių asmenų mokesčiai

Įdarbinus bent vieną darbuotoją, organizacija (taip pat ir darbuotojas) moka:

1. Gyventojų pajamų (GPM) mokestį (15%). Išimtis taikoma tradicinėms religinėms bendruomenėms.

2. Privalomo sveikatos (PSD) ir socialinio draudimo (SODRA) įmokas (6%+3%)

3, Darbdavio (organizacijos) mokami PSD ir SODRA įmokas (30.98%+0,2%)


Savanoriška veikla

Organizacijos, neturinčios darbuotojų - tik savanorius, nemoka jokių su darbo santykiais susijusių mokesčių


Papildoma informacija dėl viešųjų pirkimų:

Organizacijos, kurių metinių pajamų dalis iš valstybės institucijų (bet kokiais pavidalais, t.y. ir parama, gauta projektų įgyvendinimui ir kiti būdai, iššskyrus parduodant paslaugas) sudaro daugiau kaip 50% - privalo registruotis kaip perkančioji organizacija ir vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu, perkant bet kokias perkes ar paslaugas.

 

Nuorodos