Pakeistos Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės

 FM prie VMI viršininko 2013 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. VA-8 pakeistos Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo.

Kai kurie pakeitimai:

Papildytas 29 punktas - atsakius telefonu, raštu atsakymas visais atvejais nebebus nesiunčiamas. „29. Konsultuojantis padalinys į nesudėtingus paklausimus (jeigu konsultuojant nebus atskleidžiama paslaptyje laikoma informacija apie mokesčių mokėtoją, kurios laikymą paslaptyje Valstybinė mokesčių inspekcija privalo užtikrinti), paklausėjui sutikus, konsultacijas gali suteikti paklausėjo nurodytu telefonu. Telefonu suteikus konsultacijas, atsakymas raštu neteikiamas.“

Papildytas 33 punktas nuostata, kad nereikia atstovavimo dokumento, jeigu paklausėjo duomenis turi VMI (pateikti su FR0791)

33. Paklausėjo atstovui (įskaitant ir konsultacines bei apskaitos, audito paslaugas teikiančias įmones, taip pat advokatus, advokatų padėjėjus ir panašiai, kai klausiama paklausėjo vardu) konsultacijos raštu teikiamos šiose Taisyklėse nustatyta tvarka tik tada, kai atstovas pateikia Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įformintą atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Paklausėjo atstovui nereikia pateikti šiame punkte nurodyto atstovavimo dokumento, kai jis yra įtrauktas į Mokesčių mokėtojų registrą kaip tą paklausėją atstovaujantis asmuo.“

Nuorodos