NVO projektų, skirtų savanoriškai veiklai plėtoti, teikiant pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms, atrankos 2020 metais konkursas (iki: 2020 rugpjūčio 24)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau ministerija), įgyvendindama Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1216 „Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, 10.5.4 papunktyje nurodytą priemonę, skelbia Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų savanoriškai veiklai plėtoti, teikiant pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms, atrankos 2020 metais konkursą.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus savanoriškai veiklai plėtoti ir kartų solidarumui skatinti, teikiant pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms.

Konkursui numatyta skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 80 000 (aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) eurų.

Mažiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškų teikimo terminas – nuo 2020 m. liepos 24 d. iki 2020 m. rugpjūčio 24 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Nuostatų 12 punkte nurodytais dokumentais turi būti siunčiama vienu elektroniniu laišku, kurio apimtis ne didesnė nei 15 MB, adresu: savanoriskaVAZ@socmin.lt

Paraiška ir Nuostatų 12 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti .pdf formatu.

Paraiška su dokumentais gali būti pateikiama naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyriausioji specialistė Vilma Matulionienė, tel. 8 706 68 246, el. p. vilma.matulioniene@socmin.lt (jos nesant, ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyriausioji specialistė Teresa Roščinska, tel. 8 706 68 247, el. p. teresa.roscinska@socmin.lt).

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

KONKURSO DOKUMENTAI

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos