Kviečiama teikti paraiškas projektams klimato kaitai besivystančiose šalyse švelninti (iki: 2020 liepos 31)

Aplinkos ministerija kviečia teikti paraiškas dvišalio vystomojo bendradarbiavimo projektams, skirtiems klimato kaitai švelninti ir inovatyvioms technologijoms diegti besivystančiose šalyse, remiantis Lietuvos gerąja patirtimi, finansuoti. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paraiškas priiminės nuo birželio 15 d. iki liepos 31 d.

Ši parama įmonėms ir organizacijoms leistų įgyti tarptautinių projektų įgyvendinimo patirties, atvertų naujų galimybių besivystančiose šalyse, prisidėtų prie lietuviškų technologijų sprendimų sklaidos ir padėtų vykdyti Lietuvos įsipareigojimus teikti paramą besivystančioms šalims pagal 2015 m. Paryžiuje pasirašytą pasaulinį klimato kaitos susitarimą. Finansavimą vystomojo bendradarbiavimo projektams, susijusiems su klimato kaita, Aplinkos ministerija skiria nuo 2014 metų.

Šiemet šiam tikslui iš Klimato kaitos programos numatyta 1,6 mln. eurų. Vienam projektui įgyvendinti didžiausia suma – iki 500 tūkst. eurų.

Parama šiems dvišalio vystomojo bendradarbiavimo projektams bus teikiama pagal Aplinkos ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos patvirtintą koncepciją.

Paraiškas gali teikti Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Galutiniai naudos gavėjai besivystančioje šalyje turi būti irgi juridiniai asmenys, išskyrus ūkinės-komercinės veiklos subjektus.

 

Aplinkos ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos