Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija skelbia projektų ir iniciatyvų finansavimo konkursą (iki: 2020 gegužės 28)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija skelbia projektų ir iniciatyvų (toliau – projektai) finansavimo konkursą.

Prioritetinės konkurso finansavimo kryptys:

  • Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimas;
  • Čiunės Sugiharos metų minėjimas;
  • Lietuvos įvaizdį formuojančios ir Lietuvos žinomumą didinančios iniciatyvos;
  • projektai, skirti tautinių mažumų ir bendrijų istorijai Lietuvoje puoselėti;
  • kitos istorinę atmintį puoselėjančios iniciatyvos.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti aktualius, turinčius išliekamąją vertę, ugdančius patriotiškumą ir pilietiškumą, skatinančius tautos istorijos, kultūros savitumo suvokimą, tautinės tapatybės puoselėjimą, formuojančius teigiamą Lietuvos įvaizdį ir atitinkančius prioritetines kryptis projektus.

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. gegužės 4 d. iki 2020 m. gegužės 28 d. imtinai.

Daugiau informacijos čia.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos