Nevyriausybinių organizacijų Baltijos jūros regione bendradarbiavimo programa (iki: 2020 balandžio 27)

Rėmimo programos:

Vykdomos programos:

  • Rusijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimo programa;
  • Baltijos jūros regiono nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo programa.

Pagrindinis šių programų tikslas – skatinti iniciatyvas, kuriomis būtų keliamas kompetencijos lygmuo bei stiprinamas glaudesnis bendradarbiavimas tarp skirtingų NVO Baltijos jūros regione.

Šiaurės ministrų taryba skyrė 10 milijonų Danijos kronų projektų įgyvendinimui, kurie yra tiesiogiai susiję su tarpvalstybiniu bendradarbiavimu Baltijos jūros regione bei Šiaurės Vakarų Rusijoje.

Bendras šių programų tikslas:

  • Skatinti pilietinės visuomenės raidą;
  • Stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą;
  • Prisidėti prie regiono plėtros.

Ypatingas dėmesys skiriamas šioms sritims:

  • Socialinė ir sveikatos sritis;
  • Vaikų ir jaunimo sritis;
  • Švietimo ir kultūros sritis;
  • Lyčių lygybės sritis;
  • Aplinkosaugos sritis.

 

Rusijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimo programa:

Šiaurės šalių ir Rusijos bendradarbiavimo programa skyrė 3.8 milijonų Danijos kronų būsimų projektų finansavimui bei 3 milijonus Danijos kronų pilietinės visuomenės ir žmogaus teisių iniciatyvoms remti.

 

NVO bendradarbiavimo programa:

NVO bendradarbiavimo programa skyrė 3.8 milijonų Danijos kronų projektams finansuoti visame Baltijos jūros regione, įskaitant Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją ir Baltarusiją.

Nevyriausybinės organizacijos vaidina ypač svarbų vaidmenį Šiaurės ministrų tarybos bendradarbiavime su Baltijos šalimis, Lenkija, Baltarusija bei Šiaurės Vakarų Rusija.

Bendradarbiavimas apima tokias sritis kaip aplinkosauga, demokratijos skatinimas, tarpvalstybinių ryšių skatinimas ir kt.

Pagrindinis šios programos tikslas – skatinti Šiaurės ir Baltijos šalių, Lenkijos, Baltarusijos ir Rusijos nevyriausybinių organizacijų (NVO) bendradarbiavimą.

Programa egzistuoja nuo 2006m.

 

Dalyvavimas:

Raginame nevyriausybines organizacijas (NVO) dalyvauti. Tai padaryti galite išsiuntę paraiškos formą žemiau nurodytoje nuorodoje.

Paraiškos priimamos nuo 2020 kovo 2 d. iki 2020 balandžio 27 d. 23.59 val. (CET)

Paraiškų teikimo puslapį ir detalią informaciją rasite čia (paraiškos teikiamos elektroniniu būdu ir tik anglų k.)

 

Šiaurės šalių ministrų tarybos biuro Lietuvoje, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos