Lietuvos NVO kviečiamos teikti paraiškas Aktyvių piliečių fondui (iki: 2020 vasario 28)

Iki 2020 m. vasario 28 dienos visos Lietuvos nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas Aktyvių piliečių fondui. Šiame fonde – 9 mln. eurų, kuriuos Lietuvos nevyriausybiniam sektoriui skyrė Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai.

Aktyvių piliečių fondo (APF) programos paramos sritys:

  • Demokratija, aktyvus pilietiškumas, geras valdymas ir skaidrumas;
  • Žmogaus teisės ir lygiateisiškumo užtikrinimas kovojant su visomis diskriminacijos apraiškomis (rasinės ir etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, lyties, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos ar lyties identiteto);
  • Socialinis teisingumas ir pažeidžiamų grupių įgalinimas;
  • Lyčių lygybė ir smurto lyties pagrindu prevencija;
  • Aplinkosauga ir klimato kaita.

Svarbiausias APF programos tikslas – stipri ir aktyvi pilietinė visuomenė, įgalintos pažeidžiamos visuomenės grupės.

Skiriant finansavimą pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) įgyvendinamiems APF programos paramos sričių projektams, kurie:

  • siekia aktyvesnio piliečių dalyvavimo pilietinėse veiklose (1 poveikio sritis);
  • stiprina pilietinės visuomenės vykdomą valdžios institucijų priežiūrą ir advokaciją (2 poveikio sritis);
  • didina paramą žmogaus teisėms (3 poveikio sritis);
  • siekia įgalinti pažeidžiamas grupes atstovauti ir ginti savo interesus (4 poveikio sritis);
  • siekia stipresnių pilietinės visuomenės gebėjimų ir didesnio tvarumo (5 poveikio sritis).

Daugiau informacijos rasite čia.

 

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos