Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtinio elgesio keitimui, atrankos konkursas (iki: 2019 lapkričio 04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtinio elgesio keitimui, atrankos konkursą 2020 metams.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, kuriuos įgyvendinant numatoma vykdyti veiklas, skirtas smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir darbui su smurtautojais, siekiančiais atsikratyti smurtinio elgesio.

Galimi pareiškėjai - nevyriausybinės organizacijos: asociacijos, labdaros ir paramos fondai, tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos, viešosios įstaigos.

Paraiškų priėmimas

 • Paraiškų priėmimo terminas – nuo 2019 m. spalio 4 d. iki 2019 m. lapkričio 4 d. (imtinai).
 • Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.
 • Elektroninė paraiškos su priedais versija .pdf  ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga, pateikiama el. paštu konkursasSAPSEK@socmin.lt ne vėliau nei lapkričio 4 d. (imtinai), laiško eilutėje „Tema“ įrašius konkurso pavadinimą „Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtinio elgesio keitimui, atrankos konkursas 2020 metais“.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

Konkursui numatytas biudžetas – projektams, skirtiems smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemonėms įgyvendinti (A priemonės) – 120 000 eurų (šimtas dvidešimt tūkstančių eurų) valstybės biudžeto lėšų, ir projektams, skirtiems smurtinio elgesio keitimui skirtoms priemonėms įgyvendinti (B priemonės) – 195 000 eurų ir (šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai eurų) valstybės biudžeto lėšų. Didžiausia ir mažiausia projektams galimos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos:

 • Priemonių A projektams: didžiausia – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur, mažiausia – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur;
 • Priemonių B projektams: didžiausia – 35 000 (trisdešimt penkti tūkstančiai) Eur, mažiausia – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur.

Finansavimo prioritetai

Finansavimo prioritetai teikiami tiems pareiškėjams, ketinantiems vykdyti A priemonėms įgyvendinti skirtus projektus, kurie:

 • turi ne mažesnę nei trejų metų patirtį smurto artimoje aplinkoje prevencijos, pagalbos nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims teikimo ir (arba) moterų žmogaus teisių gynimo srityje;
 • projektą įgyvendins su dviem ar daugiau partnerių: nevyriausybinėmis, valstybinėmis ar privačiomis įstaigomis ar organizacijomis, dirbančiomis smurto artimoje aplinkoje prevencijos arba pagalbos teikimo srityje (teisėsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, socialinėmis ar kitomis įstaigomis);
 •  veiklą įgyvendins ne mažiau nei trijose skirtingose Lietuvos savivaldybėse, iš kurių vienoje, remiantis 2019 m. liepos 1 d. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyvena ne daugiau nei 30 000 gyventojų.

Finansavimo prioritetai teikiami tiems pareiškėjams, ketinantiems vykdyti B priemonėms įgyvendinti skirtus projektus, kurie:

 • turi ne mažiau nei trejų metų darbo patirtį su smurtautojais, siekiančiais atsikratyti smurtinio elgesio, ir (ar) priklausomybes turinčiais asmenimis;
 • projektą įgyvendins su dviem ar daugiau partnerių: nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis ar privačiomis įstaigomis ar organizacijomis, dirbančiomis smurto artimoje pagalbos teikimo, smurtinio elgesio keitimo arba pagalbos teikimo priklausomybes turintiems asmenims srityje (teisėsaugos, sveikatos priežiūros, socialinėmis ar kitomis įstaigomis);
 • veiklą įgyvendins ne mažiau nei dviejose skirtingose Lietuvos savivaldybėse, iš kurių vienoje, remiantis 2019 m. liepos 1 d. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyvena ne daugiau nei 30 000 gyventojų.

Čia galite atsisiųsti su konkursu susijusius dokumentus:

Informavimas ir konsultavimas su konkursu susijusiais klausimais

Pareiškėjai, rengdami paraiškas, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias teikia Ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus specialistė Eglė Jancevičienė (tel. 8 706 64 281, el. p. egle.janceviciene@socmin.lt), jos laikinai nesant, – Ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus patarėjas Tomas Milevičius, tel. 8 706 68 132, el. p. tomas.milevicius@socmin.lt. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

 

SADM, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos