Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams, atrankos konkursas (iki: 2019 spalio 30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija), siekdama padėti plėtoti konsultacinę pagalbą telefonu pozityvios tėvystės klausimais tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams, auginantiems vaikus, skelbia Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams, atrankos konkursą 2020-2021 m.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti nevyriausybinės organizacijos projektą, skirtą konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams auginantiems vaikus.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

Paraiškų priėmimas:

  • Paraiškų priėmimo terminas – nuo 2019 m. rugsėjo 30 d. iki 2019 m. spalio 30 d. (imtinai).
  • Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Pratęsus finansavimą 2021 m. I ketvirčiui – nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d., pratęsus finansavimą 2021 m. II–IV ketvirčiams – nuo 2021 balandžio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.
  • Elektroninė paraiškos su priedais versija .pdf formatu ar kitu formatu kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pateikiama el. paštu  konkursas_tevu-linija@socmin.lt. Laiško eilutėje „Tema“ įrašius konkurso pavadinimą „Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams, atrankos konkursą 2020-2021 m.“.
  • Mažiausia vienam projektui galima skirti suma – 85 000 Eur (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai eurų).
  • Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 110 000 Eur (šimtas dešimt tūkstančių eurų).
  • Konkursui numatyta skirti 110 000 Eur (šimtas dešimt tūkstančių eurų).

Finansavimo prioritetas teikiamas projektams, kurių pareiškėjas turi ne trumpesnę nei 3 metų psichologinės pagalbos tėvams teikimo patirtį.

Čia galite atsisiųsti su konkursu susijusius dokumentus:

Informavimas ir konsultavimas su konkursu susijusiais klausimais:

Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias pagal kompetenciją teikia Ministerijos Socialinių paslaugų skyriaus specialistė Jovita Nedvecka (tel. 8 706 64 222, el. p. jovita.nedvecka@socmin.lt), jos nesant – Rasa Genienė (tel. 8 706 68263, el. p. rasa.geniene@socmin.lt). Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

 

SADM, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos