Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2018 metais projektų atrankos konkursas (iki: 2018 kovo 21)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A1-99 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.2 papunkčio priemonę, skelbia Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2018 metais projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – skatinti vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų plėtrą, kultūrinę, tautinę, patriotinę, švietėjišką ir socialinę vyresnio amžiaus žmonių veiklą, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus vyresnio amžiaus žmonių interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklai, bendradarbiavimui remti.

Konkursui numatyta skirti – 123 000 (vienas šimtas dvidešimt trys tūkstančiai) eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma.

Didžiausia projektui galima skirti suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų.

Paraiškos teikiamos iki 2018 m. balandžio 3 d. (imtinai).

 

SADM, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos