Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, 2017 m. atrankos konkursas (iki: 2017 gegužės 19)

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, kuriais bus siekiama ugdyti šeimos kultūrą ir socialinę šeimos narių tarpusavio atsakomybę bei pagalbą, formuoti tėvystės įgūdžius, plėtoti pozityvių auklėjimo metodų sklaidą šeimoje, vykdyti krizinio nėštumo prevenciją ir teikti pagalbą krizinio nėštumo atvejais, skatinti šeimų telkimąsi, teikti pagalbą įveikiant skyrybų krizes, sunkumus dėl įvairių priklausomybių.

 

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos, kurios Nuostatuose suprantamos kaip asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (toliau – pareiškėjai).

Konkursui skiriama lėšų suma – 336 000 eurų (trys šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai eurų). Projektų įgyvendinimo trukmė– nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo dienos iki 2017 m. gruodžio 31 d.

 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

Paraiškos teikiamos iki 2017 m. gegužės 19 d. (imtinai).

Paraiškos gali būti siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį bei pristatomos tiesiogiai į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją adresu:

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

A. Vivulskio g. 11, LT ─ 03610 Vilnius, 105 kab.

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, projektų atrankos 2017 metais konkursui

Ant voko taip pat turi būti nurodytas tikslus pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

 

Papildoma informacija teikiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Šeimos politikos skyriuje – A. Vivulskio g. 13, LT ─ 03610, (511 kabinetas) telefonu: 8 706 64219.

 

KONKURSO DOKUMENTAI:

 

Konkurso nuostatai

 

Paraiškos forma

 

Vertinimo anketa

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos