Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2017 metais projektų atrankos konkursas (iki: 2017 gegužės 12)

KONKURSO TIKSLAS – siekiant skatinti kultūrinę, tautinę, patriotinę, švietėjišką ir socialinę vyresnio amžiaus žmonių veiklą, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklai remti.

 

GALIMI PAREIŠKĖJAI ─ nevyriausybinės organizacijos (toliau – pareiškėjas), kurios:

● paraiškos pateikimo dieną yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo ir atstovauja vyresnio amžiaus žmonių interesams ne trumpiau kaip trejus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos;

● turi centrinį valdymo organą, regioninius ir (arba) teritorinius padalinius ir (arba) skyrius, atstovaujančius vyresnio amžiaus žmonių interesams. Bendras pareiškėjo turimų juridinių padalinių ir (arba) skyrių, atstovaujančių vyresnio amžiaus žmonių interesams, skaičius turi būti ne mažesnis kaip 10;

● veikia nacionaliniu, regioniniu ar teritoriniu lygmeniu, atstovauja vyresnio amžiaus žmonių interesams, vienija nevyriausybinės organizacijos narius pagal amžių, o ne pagal jų profesinę, kultūrinę ar kitokią veiklą, pomėgius ar įpročius.

 

KONKURSUI SKIRIAMA LĖŠŲ SUMA – 123 000 EURŲ (vienas šimtas dvidešimt trys tūkstančiai eurų). Projektų įgyvendinimo trukmė– nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo dienos iki 2017 m. gruodžio 31 d.

 

 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

PARAIŠKOS TEIKIAMOS IKI 2017 M. GEGUŽĖS 12 D. (IMTINAI).

Paraiškos gali būti siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį bei pristatomos tiesiogiai į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją adresu:

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

A. Vivulskio g. 11, LT ─ 03610 Vilnius, 105 kab.

Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2017 metais projektų atrankos konkursui.

 

Ant voko taip pat turi būti nurodytas tikslus pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA TEIKIAMA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Šeimos politikos skyriuje – A. Vivulskio g. 13, LT ─ 03610, (511 kabinetas) telefonu: 8 706 64219.

 

KONKURSO DOKUMENTAI:

 

Konkurso nuostatai

Paraiškos forma

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos