Gaukite finansavimą savo kultūros projektų idėjoms (iki: 2016 balandžio 04)

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje vėl kviečia teikti paraiškas Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programai. Artimiausias terminas paraiškoms teikti: 2016 m. balandžio 04 diena.

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinės mobilumo programos tikslas - didinti menininkų ir meno bei kultūros srities darbuotojų mobilumą ir stiprinti bendradarbiavimo tinklus. Programoje gali dalyvauti visų meno sričių profesionalūs menininkai ir kultūros darbuotojai. Ši programa finansuoja iki 10 dienų vizitus į kitas Šiaurės arba Baltijos šalis, teikia finansavimą dienpinigiams bei kelionės išlaidoms.

Pagrindinis keliamas reikalavimas norint gauti finansinę paramą - planuojamos veiklos turi būti susijusios su Šiaurės šalimis. Taip pat svarbu, kad projektas ar iniciatyva būtų novatoriški ir pristatytų naujas idėjas.

Šiaurės ir Baltijos kultūrinio mobilumo programa pradėta vykdyti 2009 metais, ji finansuoja profesionalaus meno ir kultūros sričių atstovų kūrybines keliones iš/į Šiaurės šalis ir remia meno tinklų kūrimą Šiaurės ir Baltijos šalyse.

Šiaurės ministrų tarybos biuro administruojamose programose Kultūros ir meno sričių atstovai iš Lietuvos gali teikti paraiškas šiems finansavimo šaltiniams: Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinei mobilumo programai, Šiaurės šalių kultūros fondui, Šiaurės šalių kultūros ir meno programai bei Šiaurės šalių vaikų ir jaunimo komiteto projektų rėmimo programai.

Išsami informacija apie Šiaurės ministrų tarybos kultūros rėmimo programas čia

Detalesnė informacija:


Brigita Urmanaitė
Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje
Didžioji g. 5, Vilnius
tel. (8 5) 212 22 11
brigita@norden.lt
www.norden.lt

 

Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos