Startuoja parama kaimo bendruomenėms (iki: 2015 balandžio 17)

Kaimo bendruomenės jau gali teikti projektus nacionalinei paramai gauti. Paraiškos renkamos nuo kovo 17 ikibalandžio 17 dienomis Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centre (Universiteto g. 8a-203 kab., Akademija, Kauno r.). Šiemet kaimo bendruomenių projektams remti numatyta apie 806 tūkst. Eur.

Žemės ūkio ministrės pasirašytame įsakyme „Dėl Nacionalinės paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisyklių patvirtinimo" numatyta projektus remti pagal tris veiklos sritis.

Pareiškėjai gali prašyti paramos pagal Verslo aplinkos kūrimo, skatinant kaimo gyventojų verslumą bei Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymo ir priežiūros veiklas nedaugiau kaip po 6 tūkst. Eur vienam projektui. Paraiškos, skirtos Kaimo gyventojų bendruomeniškumui skatinti, gali tikėtis iki 3 tūkst. Eur paramos.

Kaimo bendruomenė gali teikti projektą tik pagal vieną iš veiklos sričių.

Viena iš naujovių - projektai, pateikti pagal atskiras veiklos sritis, nekonkuruos tarpusavyje, nes kiekvienai veiklos sričiai numatyti atskiri paramos „krepšeliai".

Iš valstybės biudžeto lėšų kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, taigi pareiškėjai prie projekto įgyvendinimo turės prisidėti savo piniginėmis lėšomis.

Pretenduoti į paramą gali tos kaimo bendruomenės, kuriose yra bent 30 narių ir kurios per paskutiniuosius dvejus metus (2013 m. ir 2014 m.) negavo paramos pagal Paramos kaimo bendruomenių ir jų asociacijų veiklai teikimo taisykles. Kaimo bendruomenių asociacijų projektai šiais metais nebus finansuojami.

Paramos paraiškas priims Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras (Universiteto g. 8a-203 kab., Akademija, Kauno r.) darbo laiku: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais - iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12.45 val. Jos turės būti pateiktos asmeniškai pareiškėjo vadovo arba per jo įgaliotą asmenį, atsiųstos per kurjerį arba paštu registruota pašto siunta.

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Vaičiūnienė, tel. (8 5) 239 8276, el.p. Jolanta.Vaiciuniene@zum.lt, ir Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro Programos „LEADER" ir informavimo skyriaus specialistė Monika Raudonienė, tel. (8 5) 250 6093, el.p. Monika.Raudoniene@zmmc.lt.

 

Paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisyklės

1 priedas. Paramos paraiška
2 priedas. Pildymo instrukcija
3 priedas. Admin.atitikties vertinimas
4 priedas. Kokybė_1
5 priedas. Kokybė_2
6 priedas. Kokybė_3
7 priedas.  PVA

 

Žemės ūkio ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos